Feb 11, 2012

സൃഷ്ടിപ്പും പരിണാമവുംസീബ്രാ ലൈനുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നവർക്കു വേണ്ടി സ്റ്റോപ് ചെയ്യണമെന്നത് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ട്രാഫിക് നിയമമാണ്.  മോസ്‌കോയിൽ ജനങ്ങൾ സീബ്രാ ലൈനുകളെ കുറിച്ച് മറന്നുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാഫിക് പോലീസ് കുതിരയെ പൈന്റടിച്ചു സീബ്രയാക്കി ജനങ്ങളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കി. അയൽ രാജ്യമായ കസാക്കിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരുത്തൻ  ഹരംകേറിയെ തന്റെ കുതിരയെ പൈന്റടിച്ചു സീബ്രയാക്കിയപ്പോൾ ജീവികളെ അപമാനിച്ചതിനു ഫൈനടക്കേണ്ടി വന്നു.

എന്നാൽ ഗാസയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സീബ്രയെകണ്ടു, കാടന്മാരായി പെരുമാറുന്ന ഇസ്രായേലികൾക്ക് നാട്ടുജീവികളോട് സഹതാപമോ കാരുണ്യമൊ ഇല്ലങ്കിലും കാട്ടുജീവികളോടുണ്ടാകുമോന്ന് കരുതിയാവും കഴുതയെ പൈന്റടിച്ചു സീബ്രയാക്കിയത്. മനുഷ്യനോട് ഇണങ്ങാത്ത സീബ്രാ പ്രേമം ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്ത് പലരീതിയിലുണ്ട്. ഏതായലും  ഇണങ്ങുന്ന സീബ്രയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ജുലൈയിൽ ഒരു സീബ്രോയിഡിനെ ചൈനയിലെ മൃഗശാലയിൽ ജന്മം നൽകിയത് വാർത്തയായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റഷ്യൻ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിർബന്ധിത ബ്രീഡ് വഴി സീബ്രോയിഡുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അതായിരുന്നു സങ്കര ജീവികളുടെ തുടക്കം.


***ഫേർട്ടിലിറ്റി നടക്കുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അത് സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്നു പറയുന്ന മനുഷ്യനും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ഥമായിട്ടാണുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങളിലോ, മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരിലോ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പുണ്ടാവുകയുമില്ല.  എന്നാൽ മൃഗങ്ങളിൽ സാമ്യമുള്ള ജനുസുകളിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഫേർട്ടിലിറ്റി സാധ്യമായിട്ടുമുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഗർവിലും ഹുങ്കിലും ശക്തിയിലും ഒരുപോലെയുള്ള കടുവയും സിംഹവും തമ്മിൽ ചേർന്ന് ടൈഗ്രസ് എന്ന പുതിയ ജനുസുണ്ടാകുമെങ്കിലും ശക്തി കുറഞ്ഞ പുലിയുമായി സിംഹമോ കടുവയോ ചേരുകയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, നാലയലത്ത് പോലും നിൽകാൻ അനുവദിക്കില്ല. എന്നാൽ ശക്തിയിലും ഗർവിലും വ്യത്യസ്തമായ കുതിരയും കഴുതയും ചേർന്ന് കോവറുണ്ടാകുന്നു,  ഡൊമസ്റ്റികായി ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത സീബ്രയുമായി പോലും ചേർന്ന് പുതിയ സിബ്രോയിഡ് ജനുസുകളുണ്ടാകുന്നു.  അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളിലെ ബീജസങ്കലനം നടക്കാൻ ജെനറ്റിക്കായ അടുപ്പം ഉണ്ടാവണം.  

ഫേർട്ടിലിറ്റിയിൽ സാമ്യമുള്ളവയിൽ പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്.  നിർബന്ധിതമായി കൃത്രിമമായി പലവിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ജനുസുകളിൽ പെട്ട ബീജസങ്കലനം തീർത്തും പരാജയമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഡാർവിനിസ്റ്റ് ഊഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യനോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്നതെന്നു പറയപെടുന്ന ചിമ്പാൻസിയെ ഉപയോഗപെടുത്തിയും അതുപോലെ ഒറാംഗുട്ടാംഗ് പോലുള്ള വാലില്ലാ കുരങ്ങനെ ഉപയോഗപെടുത്തിയിമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്ത് പരാജയപെട്ടിട്ടെയുള്ളൂ. അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യർ രൂപപെട്ടത് കുരങ്ങിലൂടെയാണെന്ന വാദത്തെയാണ് ആ പരാജയങ്ങൾ തകർത്തുകളഞ്ഞത്.

മനുഷ്യനു താരതമ്യപെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ജീവിയും ലോകത്തില്ല്ല. ഡാർവിനിസത്തിന്റെ വ്യക്താക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ വർഷങ്ങളിലൂടെ ജീവികളിലുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ വഴി പുതിയ ജനുസ് രൂപാന്തരപെടുന്നു എങ്കിൽ മനുഷ്യന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഒരു ജനുസുണ്ടാകണം, ആ ജനുസുമായി മനുഷ്യന്റെ ഫേർട്ടിലിറ്റി വിജയിക്കുകയും വേണം. അതൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ വളരെ കുറച്ച് പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവികളുമായി താരതമ്യപെടുത്താനാണ് ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ജീവിയും ലോകത്ത് വന്നുപോയിട്ടില്ല, അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ഫോസിലും ലോകത്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഊഹങ്ങളും പൊള്ളത്തരങ്ങളും മാത്രമെ ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾക്കും അവരുടെ സ്റ്റൂജസുകൾക്കും കൈമുതലായുള്ളൂ.  

മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരു ജീവിയുമില്ല. ട്രൈനിങ്ങ് നൽകി ചില ജീവികളെ ഉപയോഗപെടുത്താം. വളർത്തു മൃഗമല്ലാത്ത കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഡോൾഫിനുകൾ സീലുകൾ തുടങ്ങിയവയെ പോലും ട്രൈനിങ്ങ് നൽകി അവയിലെ കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ട്രൈനിങ്ങ് വഴി അവക്ക് ചിന്താ ശേഷി ഉയർന്നു വരുന്നില്ല. ട്രൈനിങ്ങിനെ ഭാഗമായി എന്ത് ശീലിച്ചോ, അതുമാത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ട്രൈനിങ് ലഭിച്ച രണ്ടു മൃഗങ്ങളിലൂടെ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുത്ത മൃഗത്തിനും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് ട്രൈനിങ് കൊടുത്തത് പോലെ ട്രൈനിങ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അവയുടെ ജെനറ്റിക് പ്രോഗ്രാമിൽ ബാഹ്യമായ ട്രൈനിങ് രേഖപെട്ട് കിടക്കുന്നില്ല, മുൻഗാമികൾ പിൻതലമുറയിലേക്ക് തങ്ങൾക്ക് ട്രൈനിങ്ങിലൂടെ ലഭിച്ചത് കൈമാറുന്നുമില്ല. ആർജിച്ചെടുത്തത് പിൻതലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാനുള്ള വിശേഷബുദ്ധി മനുഷ്യരല്ലാത്ത ഒരു ജീവികൾക്കുമില്ല.

അമിനോ ആസിഡുകൾ വഴി ജീവനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നു പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന് അമിനോ അസിഡുകൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് പ്രോടീനുണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു വ്യക്തമാക്കാനാവുന്നില്ല. ചെളിവെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കോശം രൂപപെട്ടതെന്നു പറയുന്ന ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള ലാബുകളിൽ ജീവനുള്ള ഒരു കോശം പോലും വികസിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല, എന്നീട്ടല്ലെ ചെളിവള്ളത്തിൽ നിന്ന് താനേ ഉണ്ടാവുക?

ദല്ലാസ് ബയ്ലറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെഡികൽ സെന്റർ സർജൻ ജോസഫ് കോഹ്ൻ ഈ അടുത്ത് വിവരിച്ച ഡാർനിസം എവല്യൂഷനിലെ ഫലപ്രദമല്ലാത്ത മൂന്ന് ഗൌരവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും ടെക്സാസ് എഡ്യൂകേഷൻ ബോർഡിനു മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ദീർഘമായ ആലോചനക്ക് ശേഷം തീരുമാനിക്കപെടുകയും ചെയ്തത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പരിണാമത്തിന്റെ  നിഷേധാത്മകമായതും വ്യക്തമായതുമായ രണ്ടുഭാഗങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ്. തീരെ വിവരിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് പ്രകൃതിപരമയ പ്രക്രിയയിലൂടെയുള്ള ജീവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്. പ്രകൃതിപരമല്ലാത്ത വല്ല വിജ്ഞാനവും വല്ല തന്മാത്രയിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ?  തന്മാത്രകൾ എങ്ങിനെ ആകസ്മികമല്ലാത്ത പ്രകൃതി പ്രക്രിയകൾ വഴി സൃഷ്ടിക്കപെടുക? സത്യത്തിൽ പ്രകൃതിരമായ പ്രക്രിയ ഒരു കണികയെ എത്തിപിടിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ കണികക്കതിന്റെ നിലനില്പിനാവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടപെടുകയും ഓർഗനിസം നശിക്കുകയും ചെയ്യും. എവല്യൂഷന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന വക്താവായ റിചാർഡ് ടാവ്കിൻസ് പറഞ്ഞത് “ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമമായ പരിഹരിക്കപെടാത്ത പ്രശ്നമാണ് ജീവന്റെ ഉറവിടം എന്നത്”

ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന്റെ എല്ലാവിധ സ്വഭാവങ്ങളും കോഡ് ചെയ്തുവെച്ച ഡി.എൻ.എ. ഉണ്ടാവണം. ഡി.എൻ.എ യിൽ ആണല്ലൊ സെല്ലിന്റെ സ്വഭാവരീതികൾ കോഡ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി.എൻ.എ എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി? അതും ചെളിവള്ളത്തിൽ നിന്നും താനേ അതി സങ്കീർണ്ണമായ കോഡ് രൂപപെടുകയും ആ കോഡുകൾക്കനുസരിച്ച് സെല്ല് ഡെവലപ് ചെയ്തു എന്നുമൊക്കെ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഡാർവിനിസ്റ്റ് ബാ‍ധയേറ്റ മണ്ടനാവണം. 

ലോക സ്രഷ്ടാവ് കോടാനുകോടി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവക്ക് നിശ്ചിത രൂപവും ജീവിത ക്രമവും തിട്ടപെടുത്തിയ ജനറ്റിക് കോഡുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ, കോഡുകളുള്ള അംശമെടുത്ത് ക്ലോണിങ് നടത്തിയിട്ട് സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർ അഹങ്കരിച്ചു പറയുന്നു!  സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ലോകത്ത് ഒന്നുമല്ലാത്ത ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ ചിന്തയുടെ ഉറവിടമായ വിശേഷ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചു ഒന്നും പറയാനാവുന്നില്ല, ആ ബുദ്ധികൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ക്ലോണിങ് വഴി കോശങ്ങളെ കോപ്പിയടിച്ച് രൂപപെടുത്താം, എന്തിനേറെ, ജീവിയെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാം. അവിടെ സൃഷ്ടികർത്താവ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തവയിൽ നിന്നും കോപിയടിക്കുകയല്ലാതെ പ്രകൃതിപരമായ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നില്ല, കോശങ്ങളിലെ കോഡുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവി പുറത്തുവരുന്നു എന്നുമാത്രം. വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പരീക്ഷണങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞിട്ടെയുള്ളൂ.  2004 ൽ സൌത്ത് കൊറിയയിലെ സോൾ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജേണലിൽ ക്ലോണിങ് ചെയ്തതായി വാദം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ശാസ്ത കമ്മിറ്റിക്കുമുമ്പിൽ തെളിവുകൾ നിരത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാങ്കേതികമായി മനുഷ്യ ക്ലോണിങ്ങ് വളരെ സങ്കീർണ്ണമായതാണെന്ന് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല ക്ലോൺ വഴി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നവയിൽ സാമ്യത ഉണ്ടാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിപരമായ ബീജസങ്കലനങ്ങൾ വഴി മോണോ സൈഗോട്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇരട്ടകൾ വരെ വളരെ സാമ്യത തോന്നുമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി രണ്ടു ചിന്തയും ആത്മാവുമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. മാത്രമല്ല, വളരെ സാമ്യത മൊത്തം  കാഴ്ച്ചയിൽ മാത്രമാണ്.  മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് അനന്യമായതാണെന്ന് വിരലുകളിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്ന എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും വിഭിന്നമാകുക വഴി സത്യപെടുത്തുന്നു.  വിരലടയാളം കോടികളിൽ സാമ്യത കാണുമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരിമിതമയ അറിവിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കൈവിരലടയാളത്തിൽ സാമ്യതയുള്ളവർ രൂപത്തിലും കാഴ്ച്ചയിലും വ്യത്യാസപെട്ട് കിടക്കുന്നു, അനന്യമായ കൃഷ്ണമണിയിൽ വ്യത്യാസപെട്ടുകിടക്കുന്നു, കൈ വിരലുകൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തിലും കോണിലും വ്യത്യാസപെട്ട് കിടക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയവരും വരാനിരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്നത്  മനുഷ്യർ മറ്റു ജീവികളെ പോലെയല്ല, വ്യക്തമായ ഐഡന്റിറ്റിയുമായി സ്രഷ്ടാവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്നുമുള്ള സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു. 

മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവം വേദപുസ്തകത്തിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. മറ്റു ജീവികളെ പോലെയല്ല മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്, മൃഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിഭിന്നമായ അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. കാരണം ഈ ലോകത്ത് അവക്ക് ഒരു ഐഡന്റിഫികേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ചിന്തിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയുമില്ല. അവയൊക്കെ ജെനറ്റിക്കായി ഏത് കോഡുകളിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപെട്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ കുരങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന ഡാർവിന്റെ വാദങ്ങളല്ലാതെ തെളിവുകളില്ല. ആയിരകണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ പരിണാമ കഥകൾ രചിക്കുന്നവർ മനുഷ്യനു സാമ്യതയുള്ള ജീവിയെ കാണിച്ചു തരണം. അല്ലാതെ പരിണാ‍മം പെട്ടൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നതല്ലല്ലൊ,  കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ മനുഷ്യനോട് വളരെ ചേർന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള കുരങ്ങിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതില്ല എന്നല്ല, കുരങ്ങ് എന്നും കുരങ്ങനായും മനുഷ്യൻ എന്നും മനുഷ്യനായും ജീവിക്കുന്നു. ഊഹങ്ങളല്ലാതെ ബുദ്ധിപരമാ‍യി മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ നിർവചിക്കാൻ ലോക സ്രഷ്ടാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് കഴിയുക?

***ഇരുപത് മില്ല്യ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ജീവനേ തേടി അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ വോസ്റ്റോക് തടാകത്തിൽ മുപ്പത് വർഷമായി തുടരുന്ന ഡ്രില്ലിങ്ങ് ഇപ്പോൾ 3700 മീറ്ററിലധികം കുഴിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വോസ്റ്റോക് തടാകത്തിലുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ജീവന്റെ നിഗൂഢത തേടിയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയത്.ഈ തടാകം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇന്നുപയോഗിക്കുന്ന അത്ഭുതപൂർവ്വമായ ഡ്രില്ലിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ജിയോളജികൽ പ്രൊജക്റ്റിനും ഉപയോഗപെടുത്തിയിട്ടില്ല. തടാകത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ചാണ് പ്രൊജക്റ്റിനു തുടക്കമിട്ടത് എങ്കിലും ജീവൻ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കാതെ തുടക്കമിട്ട ആൾ ആറുമാസം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. 

1970കളിൽ ഡ്രില്ലിങ്   തുടങ്ങുമ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അറ്റ്ലാന്റികിലെ നിഗൂഢതകളടങ്ങിയ വോസ്റ്റോക് തടകത്തിലെ വലിയ ഐസ് പാളികകളെ കുറിച്ച് അത്ര ധാരണയില്ലായിരുന്നു. സോനറുകളും സാറ്റലൈറ്റ് ഇമാജുകളുടെയും സഹായത്തോടെ പ്രൊജക്റ്റിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ വഴി കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജലതടാകത്തെ കുറിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. ഡിസ്റ്റിൽഡ് വെള്ളത്തേക്കാൽ രണ്ട് മടങ്ങ് ക്ലീനായ വെള്ളത്തിന്റെ വലിയ ശേഖരമാണ് ഐസ് പാളികകൾക്കടിയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ കൊടുംശൈത്യമുള്ള ഭാഗമാണത്. ശരാശരി -61°C താപനിലയുള്ള അവിടെയാണ് ലോകത്തിൽ രേഖപെട്ടതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ -81°C  രേഖപെടുത്തിയത്. 

ജീവനെ തേടിയുള്ള യാത്ര മറ്റുപല കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എങ്കിലും ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല.

******[തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യനെ കളിമണ്ണിന്‍റെ സത്തില്‍ നിന്ന്‌ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീട്‌ ഒരു ബീജമായിക്കൊണ്ട്‌ അവനെ നാം ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത്‌ വെച്ചു. പിന്നെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമായി രൂപപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രൂപപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന്‌ നം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ അസ്ഥികൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട്‌ നാം അസ്ഥികൂടത്തെ മാംസം കൊണ്ട്‌ പൊതിഞ്ഞു. പിന്നീട്‌ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി നാം അവനെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു. അപ്പോള്‍ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികര്‍ത്താവായ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹപൂര്‍ണ്ണനായിരിക്കുന്നു. Qur23:12-14 ]

111 comments:

പടന്നക്കാരൻ said...

very good article!!!

കൊമ്പന്‍ said...

പതിവ് പോലെ തന്നെ വളരെ വിക്ഞാന പ്രദമായ പോസ്റ്റ് താങ്ക്സ് ബെന്ചാലി

Roshan PM said...

നാം കണ്ണടച്ചാൽ ലോകം ഇരുട്ടിലാവുമോ?

Sidheek Thozhiyoor said...

താങ്കളുടെ മറ്റു ലേഖനങ്ങള്‍ പോലെതന്നെ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദം.

Anonymous said...

നല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്..സംവേദനശേഷിയുള്ള ഭാഷ.ഭാവുകങ്ങൾ.!

മണ്ടൂസന്‍ said...

കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ മനുഷ്യനോട് വളരെ ചേർന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള കുരങ്ങിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതില്ല എന്നല്ല, കുരങ്ങ് എന്നും കുരങ്ങനായും മനുഷ്യൻ എന്നും മനുഷ്യനായും ജീവിക്കുന്നു. ഊഹങ്ങളല്ലാതെ ബുദ്ധിപരമാ‍യി മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ നിർവചിക്കാൻ ലോക സൃഷ്ടാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് കഴിയുക?

നല്ല വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്ന പൊസ്റ്റ്. കാര്യങ്ങൾ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു. ആശംസകൾ.

ശ്രീക്കുട്ടന്‍ said...

തികച്ചും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലേഖനം.അഭിനന്ദനങ്ങള്‍......

സങ്കൽ‌പ്പങ്ങൾ said...

വളരെ അറിവുകൾ തന്നതിനു നന്ദി...
ഡാർവ്വിന്റെയെന്നല്ല ആരുടെയും അറിവുകൾ മനുഷ്യ സ്രീഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശരിയാവുന്നില്ല...

Rashid said...

ഉപകാരപ്രദമായ ലേഖനം

Akbar said...

പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല. ഇത്തവണയും അറിവ് നല്‍കുന്ന പുതിയ വിഷയവുമായി വന്നു ബെന്ജാലി തന്‍റെ നിയോഗമെന്നോനും ബൂലോകത്തെ തന്‍റെ വേറിട്ട സാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഈ ബ്ലോഗ്‌ അതിന്‍റെ നിലവാരം എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ഭാവുകങ്ങള്‍.

Sameer Thikkodi said...

very informative post..

thanks Benchali.. :)

പട്ടേപ്പാടം റാംജി said...

ആദ്യത്തേത് പോകെപ്പോകെ തെറ്റായും സംഭവിക്കുന്നു.
പതിവ് പോലെ അറിവ് പകരുന്ന പോസ്റ്റ്‌.

Cv Thankappan said...

അറിവുപകരും ലേഖനങ്ങള്‍
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന താങ്കള്‍ക്ക് നന്ദി.
ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിഷയങ്ങള്‍
ഏവര്‍ക്കും മനസ്സിലാകും തരത്തിലുള്ള
ശൈലിയില്‍ വിവരിച്ചതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍,.

Pradeep Kumar said...

താങ്കള്‍ പതിവു തെറ്റിച്ചില്ല . ശാസ്ത്രവും , പ്രകൃതിയും, സമൂഹവും ഒരു ഗണിതസമീകരണത്തിന്റെ കൃത്യതയോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ ഓരോന്നും തുടര്‍ പഠനങ്ങള്‍ കൂടി വായനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്....

മനുഷ്യന്‍ കുരങ്ങില്‍ നിന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു എന്ന ഡാര്‍വ്വിനുസ്റ്റുകളുടെ പ്രമാണം തെറ്റാണെന്ന് മുമ്പോരിക്കല്‍ വായിച്ചത് ഓര്‍ക്കുകയാണ്. ജനിതക വൈപരീത്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ താങ്കള്‍ ആ അറിവിലേക്ക് കുറേക്കൂടി ഉള്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ തന്നു....

പക്ഷേ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ വായന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ചില സംശയങ്ങള്‍ ബാക്കിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് -

ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമമായ പരിഹരിക്കപെടാത്ത പ്രശ്നമാണ് ജീവന്റെ ഉറവിടം എന്നത്... ഡി.എന്‍.എ യുടെ ആവിര്‍ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ സാദ്ധ്യമായിട്ടില്ല . അമിനോ അസിഡുകൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് പ്രോടീനുണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു വ്യക്തമാക്കാനാവുന്നില്ല. ചെളിവെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കോശം രൂപപെട്ടതെന്നു പറയുന്ന ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള ലാബുകളിൽ ജീവനുള്ള ഒരു കോശം പോലും വികസിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല... - ശരിയാണ് , അതി സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ജീവകോശങ്ങളുടെ ആവിര്‍ഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്....

എന്നാല്‍ ഡാര്‍വ്വിനിസ്റ്റുകളും തുടര്‍ന്നു വന്ന മറ്റു ശാസ്ത്രധാരകളും തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നല്‍കാത്ത ഈ സമസ്യക്ക് ലോക സൃഷ്ടാവ് കോടാനുകോടി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവക്ക് നിശ്ചിത രൂപവും ജീവിത ക്രമവും തിട്ടപെടുത്തിയ ജനറ്റിക് കോഡുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു... എന്ന താങ്കളുടെ നിഗമനത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല എന്നതും വസ്തുതയല്ലെ.

നിലവിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യന്റെയും ജീവി വര്‍ഗങ്ങളുടെയും ആവിര്‍ഭാവത്തെപ്പറ്റി ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്... ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രലോകം വസ്തുനിഷ്ടമായ അന്വേഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നെങ്കിലുമുണ്ട്.... എന്നാല്‍ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ആത്മീയമായ ചില ഉള്‍ക്കാഴ്ചകളില്‍ നിന്നു വരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ , കൃത്യമായ ശാസ്ത്രനിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കു ബദലായി ആധികാരികമായ അറിവായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് അത്രപോലും യുക്തിയില്ല...

എന്റെ നിരീക്ഷണം വിനയപൂര്‍വ്വം താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നു.

ഷാജു അത്താണിക്കല്‍ said...

good post

Kavya said...

ബെഞ്ചാലിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പോസ്റ്റുകളില്‍ നിന്നും (വായിക്കാന്‍ വിട്ടുപോയത് ഏതേലുമുണ്ടോ ആവോ?) വ്യത്യസ്ഥമായി അല്പം വിയോജിപ്പ് തോന്നിയ പോസ്റ്റ്..

മനുഷ്യന്‍ കുരങ്ങനില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ചതാണെന്ന് ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. രണ്ടും ഒരേ ജീവി വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായ വ്യത്യസ്ഥ സ്പീഷീസുകളാണ്...ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങ്ളില്‍ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ലേ?...

പിന്നെ ചെളിവെള്ളത്തില്‍ നിന്നും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസമല്ലല്ലോ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ജനറ്റികു് കോഡുകളടങ്ങിയ DNA ഉണ്ടായത്.. ആദ്യം അതിലളിതവും പിന്നീട് അതില്‍ നിന്നും കാലങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സങ്കീര്‍ണ്ണവുമായ ജീവികള്‍ പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നത് അത്രയ്ക്ക് അവിശ്വസനീയമല്ലല്ലോ..? കുറഞ്ഞത് 'ലോകസൃഷ്ടാവ്' നേരിട്ട് 'നിശ്ചിത രൂപവും ജീവിത ക്രമവും തിട്ടപെടുത്തിയ ജനറ്റിക് കോഡുകൾ നൽകുകയും ചെയ്ത' എന്ന വാദത്തേക്കളേങ്കിലും വിശ്വാസ്യാമാണല്ലോ..

Absar Mohamed said...

നല്ല പോസ്റ്റ്‌...
ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ഇവിടെ ക്ലിക്കിയാല്‍ വായിക്കാം....

Joselet Joseph said...

വിജ്ഞാനപ്രദം. മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രം ഏതൊക്കെ തരത്തില്‍ നിര്‍വചിച്ചാലും ഒടുവില്‍ അതൊരു അത്ജ്ഞാത ശക്തിയിലെയ്ക്കെ എത്തിചെരൂ........വിശ്വാസികള്‍ അതിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുംന്നു. :)
പുഞ്ചപ്പാടം

Rashad said...

well said truths,,benchali..

pls read this too...


PROVING THE EXISTENCE OF ALLAH (SWT) TO AN ATHEIST
by Dr. Zakir Naik


CONGRATULATING AN ATHEIST

Normally, when I meet an atheist, the first thing I like to do is to congratulate him and say, " My special congratulations to you", because most of the people who believe in God are doing blind belief - he is a Christian, because his father is a Christian; he is a Hindu, because his father is a Hindu; the majority of the people in the world are blindly following the religion of their fathers. An atheist, on the other hand, even though he may belong to a religious family, uses his intellect to deny the existence of God; what ever concept or qualities of God he may have learnt in his religion may not seem to be logical to him.

My Muslim brothers may question me, "Zakir, why are you congratulating an atheist?" The reason that I am congratulating an atheist is because he agrees with the first part of the Shahada i.e. the Islamic Creed, ‘La ilaaha’ - meaning ‘there is no God’.

So half my job is already done; now the only part left is ‘il lallah’ i.e. ‘BUT ALLAH’ which I shall do Insha Allah. With others (who are not atheists) I have to first remove from their minds the wrong concept of God they may have and then put the correct concept of one true God.

LOGICAL CONCEPT OF GOD

My first question to the atheist will be: "What is the definition of God?" For a person to say there is no God, he should know what is the meaning of God. If I hold a book and say that ‘this is a pen’, for the opposite person to say, ‘it is not a pen’, he should know what is the definition of a pen, even if he does not know nor is able to recognise or identify the object I am holding in my hand. For him to say this is not a pen, he should at least know what a pen means. Similarly for an atheist to say ‘there is no God’, he should at least know the concept of God. His concept of God would be derived from the surroundings in which he lives. The god that a large number of people worship has got human qualities - therefore he does not believe in such a god. Similarly a Muslim too does not and should not believe in such false gods.

If a non-Muslim believes that Islam is a merciless religion with something to do with terrorism; a religion which does not give rights to women; a religion which contradicts science; in his limited sense that non-Muslim is correct to reject such Islam. The problem is he has a wrong picture of Islam. Even I reject such a false picture of Islam, but at the same time, it becomes my duty as a Muslim to present the correct picture of Islam to that non-Muslim i.e. Islam is a merciful religion, it gives equal rights to the women, it is not incompatible with logic, reason and science; if I present the correct facts about Islam, that non-Muslim may Inshallah accept Islam.

Similarly the atheist rejects the false gods and the duty of every Muslim is to present the correct concept of God which he shall Insha Allah not refuse.

(You may refer to my article, ‘Concept of God in Islam’, for more details)


QUR’AN AND MODERN SCIENCE

The methods of proving the existence of God with usage of the material provided in the ‘Concept of God in Islam’ to an atheist may satisfy some but not all.

Many atheists demand a scientific proof for the existence of God. I agree that today is the age of science and technology. Let us use scientific knowledge to kill two birds with one stone, i.e. to prove the existence of God and simultaneously prove that the Qur’an is a revelation of God.

Rashad Ayanchery said...

cntd...If a new object or a machine, which no one in the world has ever seen or heard of before, is shown to an atheist or any person and then a question is asked, " Who is the first person who will be able to provide details of the mechanism of this unknown object? After little bit of thinking, he will reply, ‘the creator of that object.’ Some may say ‘the producer’ while others may say ‘the manufacturer.’ What ever answer the person gives, keep it in your mind, the answer will always be either the creator, the producer, the manufacturer or some what of the same meaning, i.e. the person who has made it or created it. Don’t grapple with words, whatever answer he gives, the meaning will be same, therefore accept it.

SCIENTIFIC FACTS MENTIONED IN THE QUR’AN: for details on this subject please refer to my book, ‘THE QUR’AN AND MODERN SCIENCE – COMPATIBLE OR INCOMPATIBLE?


THEORY OF PROBABILITY

In mathematics there is a theory known as ‘Theory of Probability’. If you have two options, out of which one is right, and one is wrong, the chances that you will chose the right one is half, i.e. one out of the two will be correct. You have 50% chances of being correct. Similarly if you toss a coin the chances that your guess will be correct is 50% (1 out of 2) i.e. 1/2. If you toss a coin the second time, the chances that you will be correct in the second toss is again 50% i.e. half. But the chances that you will be correct in both the tosses is half multiplied by half (1/2 x 1/2) which is equal to 1/4 i.e. 50% of 50% which is equal to 25%. If you toss a coin the third time, chances that you will be correct all three times is (1/2 x 1/2 x 1/2) that is 1/8 or 50% of 50% of 50% that is 12½%.

A dice has got six sides. If you throw a dice and guess any number between 1 to 6, the chances that your guess will be correct is 1/6. If you throw the dice the second time, the chances that your guess will be correct in both the throws is (1/6 x 1/6) which is equal to 1/36. If you throw the dice the third time, the chances that all your three guesses are correct is (1/6 x 1/6 x 1/6) is equal to 1/216 that is less than 0.5 %.

Let us apply this theory of probability to the Qur’an, and assume that a person has guessed all the information that is mentioned in the Qur’an which was unknown at that time. Let us discuss the probability of all the guesses being simultaneously correct.

At the time when the Qur’an was revealed, people thought the world was flat, there are several other options for the shape of the earth. It could be triangular, it could be quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal, spherical, etc. Lets assume there are about 30 different options for the shape of the earth. The Qur’an rightly says it is spherical, if it was a guess the chances of the guess being correct is 1/30.

The light of the moon can be its own light or a reflected light. The Qur’an rightly says it is a reflected light. If it is a guess, the chances that it will be correct is 1/2 and the probability that both the guesses i.e the earth is spherical and the light of the moon is reflected light is 1/30 x 1/2 = 1/60.

Further, the Qur’an also mentions every living thing is made of water. Every living thing can be made up of either wood, stone, copper, aluminum, steel, silver, gold, oxygen, nitrogen, hydrogen, oil, water, cement, concrete, etc. The options are say about 10,000. The Qur’an rightly says that everything is made up of water. If it is a guess, the chances that it will be correct is 1/10,000 and the probability of all the three guesses i.e. the earth is spherical, light of moon is reflected light and everything is created from water being correct is 1/30 x 1/2 x 1/10,000 = 1/60,000 which is equal to about .0017%.

Arif Zain said...

എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് ബെഞ്ചാലീ. വിഷയം ഗഹനമെങ്കിലും സുഖദമായ വായന സമ്മാനിച്ചു. നന്ദി. പലപ്പോഴും ഇത് വഴി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വരും

Rashad Ayanchery said...

sorry for interruption....


pls continue reading.....If a new object or a machine, which no one in the world has ever seen or heard of before, is shown to an atheist or any person and then a question is asked, " Who is the first person who will be able to provide details of the mechanism of this unknown object? After little bit of thinking, he will reply, ‘the creator of that object.’ Some may say ‘the producer’ while others may say ‘the manufacturer.’ What ever answer the person gives, keep it in your mind, the answer will always be either the creator, the producer, the manufacturer or some what of the same meaning, i.e. the person who has made it or created it. Don’t grapple with words, whatever answer he gives, the meaning will be same, therefore accept it.

SCIENTIFIC FACTS MENTIONED IN THE QUR’AN: for details on this subject please refer to my book, ‘THE QUR’AN AND MODERN SCIENCE – COMPATIBLE OR INCOMPATIBLE?


THEORY OF PROBABILITY

In mathematics there is a theory known as ‘Theory of Probability’. If you have two options, out of which one is right, and one is wrong, the chances that you will chose the right one is half, i.e. one out of the two will be correct. You have 50% chances of being correct. Similarly if you toss a coin the chances that your guess will be correct is 50% (1 out of 2) i.e. 1/2. If you toss a coin the second time, the chances that you will be correct in the second toss is again 50% i.e. half. But the chances that you will be correct in both the tosses is half multiplied by half (1/2 x 1/2) which is equal to 1/4 i.e. 50% of 50% which is equal to 25%. If you toss a coin the third time, chances that you will be correct all three times is (1/2 x 1/2 x 1/2) that is 1/8 or 50% of 50% of 50% that is 12½%.

A dice has got six sides. If you throw a dice and guess any number between 1 to 6, the chances that your guess will be correct is 1/6. If you throw the dice the second time, the chances that your guess will be correct in both the throws is (1/6 x 1/6) which is equal to 1/36. If you throw the dice the third time, the chances that all your three guesses are correct is (1/6 x 1/6 x 1/6) is equal to 1/216 that is less than 0.5 %.

Rashad Ayanchery said...

cntnuing....

Let us apply this theory of probability to the Qur’an, and assume that a person has guessed all the information that is mentioned in the Qur’an which was unknown at that time. Let us discuss the probability of all the guesses being simultaneously correct.

At the time when the Qur’an was revealed, people thought the world was flat, there are several other options for the shape of the earth. It could be triangular, it could be quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal, spherical, etc. Lets assume there are about 30 different options for the shape of the earth. The Qur’an rightly says it is spherical, if it was a guess the chances of the guess being correct is 1/30.

The light of the moon can be its own light or a reflected light. The Qur’an rightly says it is a reflected light. If it is a guess, the chances that it will be correct is 1/2 and the probability that both the guesses i.e the earth is spherical and the light of the moon is reflected light is 1/30 x 1/2 = 1/60.

Further, the Qur’an also mentions every living thing is made of water. Every living thing can be made up of either wood, stone, copper, aluminum, steel, silver, gold, oxygen, nitrogen, hydrogen, oil, water, cement, concrete, etc. The options are say about 10,000. The Qur’an rightly says that everything is made up of water. If it is a guess, the chances that it will be correct is 1/10,000 and the probability of all the three guesses i.e. the earth is spherical, light of moon is reflected light and everything is created from water being correct is 1/30 x 1/2 x 1/10,000 = 1/60,000 which is equal to about .0017%.

The Qur’an speaks about hundreds of things that were not known to men at the time of its revelation. Only in three options the result is .0017%. I leave it upto you, to work out the probability if all the hundreds of the unknown facts were guesses, the chances of all of them being correct guesses simultaneously and there being not a single wrong guess. It is beyond human capacity to make all correct guesses without a single mistake, which itself is sufficient to prove to a logical person that the origin of the Qur’an is Divine.
.....continuing

Rashad Ayanchery said...

CREATOR IS THE AUTHOR OF THE QUR’AN

The only logical answer to the question as to who could have mentioned all these scientific facts 1400 years ago before they were discovered, is exactly the same answer initially given by the atheist or any person, to the question who will be the first person who will be able to tell the mechanism of the unknown object. It is the ‘CREATOR’, the producer, the Manufacturer of the whole universe and its contents. In the English language He is ‘God’, or more appropriate in the Arabic language, ‘ALLAH’.

QUR’AN IS A BOOK OF SIGNS AND NOT SCIENCE

Let me remind you that the Qur’an is not a book of Science, ‘S-C-I-E-N-C-E’ but a book of Signs ‘S-I-G-N-S’ i.e. a book of ayaats. The Qur’an contains more than 6,000 ayaats, i.e. ‘signs’, out of which more than a thousand speak about Science. I am not trying to prove that the Qur’an is the word of God using scientific knowledge as a yard stick because any yardstick is supposed to be more superior than what is being checked or verified. For us Muslims the Qur’an is the Furqan i.e. criteria to judge right from wrong and the ultimate yardstick which is more superior to scientific knowledge.

But for an educated man who is an atheist, scientific knowledge is the ultimate test which he believes in. We do know that science many a times takes ‘U’ turns, therefore I have restricted the examples only to scientific facts which have sufficient proof and evidence and not scientific theories based on assumptions. Using the ultimate yardstick of the atheist, I am trying to prove to him that the Qur’an is the word of God and it contains the scientific knowledge which is his yardstick which was discovered recently, while the Qur’an was revealed 1400 year ago. At the end of the discussion, we both come to the same conclusion that God though superior to science, is not incompatible with it.


SCIENCE IS ELIMINATING MODELS OF GOD BUT NOT GOD

Francis Bacon, the famous philosopher, has rightly said that a little knowledge of science makes man an atheist, but an in-depth study of science makes him a believer in God. Scientists today are eliminating models of God, but they are not eliminating God. If you translate this into Arabic, it is La illaha illal la, There is no god, (god with a small ‘g’ that is fake god) but God (with a capital ‘G’).

Surah Fussilat:

"Soon We will show them our signs in the (farthest) regions (of the earth), and in their own souls, until it becomes manifest to them that this is the Truth. Is it not enough that thy Lord doth witness all things?"

[Al-Quran 41:53]


THANKS.

Ismail Chemmad said...

വീണ്ടും ബെഞ്ചാലയില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ ഉപകാരപ്രദമായ പോസ്റ്റ്‌

അപ്പൂട്ടൻ said...

മനുഷ്യർ കുരങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന ഡാർവിന്റെ വാദങ്ങളല്ലാതെ തെളിവുകളില്ല

This sums up the author's knowledge on the subject.

അലി said...

വീണ്ടും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു ലേഖനം കൂടി...

അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

ബെഞ്ചാലി സെഡ്....

ചെളിവെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കോശം രൂപപെട്ടതെന്നു പറയുന്ന ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള ലാബുകളിൽ ജീവനുള്ള ഒരു കോശം പോലും വികസിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല, എന്നീട്ടല്ലെ ചെളിവള്ളത്തിൽ നിന്ന് താനേ ഉണ്ടാവുക?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
================================

എത്ര മഹത്തായ നിരീക്ഷണം.നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് നോബല്പ്രൈസ് കിട്ടുമോ? കിട്ടുമെങ്കില്‍ ഇത് ഒന്നാം റാങ്കില്‍ വരും.

ബെഞ്ചാലി said...

@Pradeep Kumar :

പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കുകയും തുറന്ന അഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.

>> എന്നാല്‍ ഡാര്‍വ്വിനിസ്റ്റുകളും തുടര്‍ന്നു വന്ന മറ്റു ശാസ്ത്രധാരകളും തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നല്‍കാത്ത ഈ സമസ്യക്ക് ലോക സൃഷ്ടാവ് കോടാനുകോടി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവക്ക് നിശ്ചിത രൂപവും ജീവിത ക്രമവും തിട്ടപെടുത്തിയ ജനറ്റിക് കോഡുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു... എന്ന താങ്കളുടെ നിഗമനത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല എന്നതും വസ്തുതയല്ലെ. <<

ശാസ്ത്രമെന്നത് സാങ്കേതികതത്ത്വങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വസ്തുതകളുടെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള തെളിവുകളാണല്ലൊ ശാസ്ത്ര ചിന്ത. ഇവിടെ നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തെളിവുകളില്ല, പരീക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തു. ഭൂമിയിൽ ജീവനുള്ളവ സൃഷ്ടിക്കപെട്ടത് എങ്ങിനെ എന്ന ചോദ്യം ഉത്തരമില്ലാത്ത സമസ്യയായി വിടുന്നതിനേക്കാൾ സ്വീകാര്യമായത് സാങ്കേതികതത്ത്വങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായി വിശകലനം ചെയ്തു സ്വീകരിക്കുക എന്നതല്ലെ?

അന്ധകാരത്തിലായിരുന്ന ഒരു ജനതയോട് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഒരോ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചിത്രം വരച്ചുകാണിച്ചു ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. അന്നു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നത് വികല ചിന്തകളായിരുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിനു സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് സങ്കല്പങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത കാലം ആധുനിക ഭ്രൂണശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങൾ ലോകത്തോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിവ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ് എന്നാണ് എന്റെ നിലപാട്.

ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ അറിവിനെ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഒരു പുതിയ അറിവ് ഈ ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ടോ?
മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പല സങ്കല്പങ്ങളുമുണ്ട്. ആ വിഷയത്തിൽ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തു പഠനവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ എഴുതിയതിനേക്കാൾ നല്ല നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

‘ദി ഡെവലൊപിങ് ഹ്യൂമൻ‘ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രശസ്ത ജീവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ.കീത്ത് മോറ് ഈ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നു നിലവിലുള്ള വ്യക്തമാക്കപെട്ട ശാസ്ത്ര തെളിവുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യം സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെച്ചു.

ശാസ്ത്രത്തിനു ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയം രൂപപെടുന്നതിനു മുമ്പ് രക്തമോടുന്നുണ്ട്. ജീവൻ എന്നതും ആത്മാവ് എന്നതും വേർത്തിരിച്ചുപറയാൻ ശാസ്ത്രത്തിനു കഴിയുമൊ? താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ എന്നത് ആത്മാവല്ല എന്നു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിച്ചു തരാം.

ഇനി ശാസ്ത്രം തന്നെ ദൈവത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, ബിഗ്‌ബാൻഗ് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലോകം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതൊരൂ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവക്കും വികസിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുമല്ലൊ, ആ വികസിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ബിഗ്ബാൻ‌ഗിനു കാരണമായത് പുറമെ നിന്നുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്ര വിശകലനം. ആ പുറമെനിന്നുള്ള ശക്തി എന്താണെന്നൊ എങ്ങിനെയാണെന്നൊ ശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും പറയാനില്ല. ആ ശക്തിയെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതല്ലെ?

ഓഫ് ടോ :
വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപെടുത്തുക എന്നതാണ്. ഞാൻ കണ്ടതെ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ‘വിശ്വാസമില്ല‘. കാണുന്നതോടെ അവൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പോൾ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അംഗീകാരമാണ് വിശ്വാസം. വിശ്വാസം ദാർശനികമായി തലമുറകളായി കൈമാറിവന്നതും നിർവചിക്കപെട്ടതുമായ അറിവാണ്. വിശ്വാസവും അറിവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശ്വാസമെന്നത് അറിവാണ്. വിശ്വാസം സത്യമാണെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിനുള്ള തെളിവോട് കൂടിയ കാര്യ കാരണബന്ധത്തിലധിഷ്ടിതമായ ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ടാവും. തെറ്റായ വിശ്വാസം ഒരറിവായി പരിഗണിക്കില്ല, അത് സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പോലും. ഫ്ലാറ്റ് എർത്ത് തിയറി പറയുന്നത് പോലെ, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും അത് വിശ്വാസമാണ്. സത്യമല്ല. സത്യവിശ്വാസം എന്നത് സംശയ രഹിതമായ അസ്‌തിത്വം ബുദ്ധിപരമായി പ്രതിപാദിക്കുക എന്നതാണ്

:) ഇവിടെ വരികയും വായിച്ചഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതിനു വളരെ നന്ദി. ഇനിയും വരുമല്ലൊ...

ബെഞ്ചാലി said...

Kavya | മിണ്ടാപ്പൂച്ച :

വായിച്ചഭിപ്രായം രേഖപെടുത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.. നന്ദിയുണ്ട്.

വിയോജിപ്പ് മനുഷ്യ സഹജമായതാണല്ലൊ.

മനുഷ്യൻ പരിണമിച്ചത് കുരങ്ങിൽ നിന്നല്ല, മനുഷ്യനും കുരങ്ങും ഒരേ ജീവിയിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണെന്നാണ് ഡാർവിൻ വാദമെങ്കിൽങ്കിൽ വാദത്തിനു വേണ്ടി സമ്മതിക്കുന്നു, എങ്കിൽ പറയൂ.. ഏത് ജീവിയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനും കുരങ്ങും പരിണമിച്ചുണ്ടായത്? ആ സ്പീഷീസുകൾ ഏതാണ്?

പരിണാമം എന്നത് പെട്ടൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നതല്ലല്ലൊ, മാനസ്സികമായും ശാരീരികമായും പരിണാമം എന്നത് ഇപ്പഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങിനെ എങ്കിൽ മനുഷ്യനും കുരങ്ങിനും തൊട്ടടുത്തുള്ള പരിണാമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെ കാണിച്ചുതരാമോ?

ഊഹങ്ങൾ ശാസ്ത്രമാകില്ലല്ലൊ?
സഹോദരി പറഞ്ഞു തന്നാൽ പഠിക്കുകയും സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.
സഹോദരി ഒന്നു കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു, ചെളിവെള്ളത്തിൽ ഇനി മില്ല്യൻ കണക്കിനു വർഷം വ്യക്തമാക്കാനാവാത്ത(!) പ്രൊസസുകൾ വഴി ജനറ്റിക് കോഡുകളടങ്ങിയ ഡി.എൻ.എ അല്ല ഉണ്ടായത്. ആദ്യം മുട്ടയാണോ കോഴിയാണോ ഉണ്ടായത് എന്നത് പോലെ, ഡി.എൻ.എ ആണോ സെല്ലാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്? ഒരു സെല്ലിനുള്ളിലാണ് ഡി.എൻ.എ ഉള്ളത്. ആ സെല്ലിന്റെ സ്വാഭാവഗുണങ്ങളെല്ലാം രേഖപെട്ടത് ഡി.എൻ.എ.യിലും. അപ്പോൾ ഡി.എൻ.എ ഉണ്ടായത് സെല്ലിനു വേണ്ടിയാണ്, ആ സെല്ലിന്റെ നിലനില്പിനാവശ്യമായ എല്ലാ ജനിതക കോഡുകളുമാണ് ഡി.എൻ.എ.യിലുള്ളതും. വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ കോഡുകൾ താനെ ചെളിവെള്ളത്തിലുണ്ടായ എന്തൊക്കെയോ പ്രസസുകൾ വഴി ഉണ്ടായെന്നു വിശ്വസിക്കാനാവുമോ? ചെളിവെള്ളത്തിലുണ്ടായ രാസ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി രൂപപെട്ടത് ആധുനിക ലോകത്തും ബയോ പ്രോഗ്രാമിങിനു വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഠിനപരിശ്രമം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ കോഡുകളാണോ?

സഹോദരി മനസ്സിലാക്കിയ, എനിക്കറിയാത്ത എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് വ്യക്തമാക്കിത്തരുമല്ലൊ? :) നന്ദി.

ബെഞ്ചാലി said...

അപ്പൂട്ടൻ :

കമന്റുകൾക്ക് നന്ദി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാത്രമേ ശരി, മറ്റെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന വാദം എനിക്കില്ല. അറിഞ്ഞ അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ചു എന്നുമാത്രം. ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പറഞ്ഞുതരണം. താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം.

ബെഞ്ചാലി said...

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) :

തുറന്ന അഭിപ്രായത്തിനു നന്ദി.
ആധുനിക ശാസ്ത്രം കോശം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടെണ്ടെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത്? കോശത്തിലടങ്ങിയ ഡി.എൻ.എ. കോഡുകൾപോലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഇതുവരെ ഡി.എൻ.എകളിൽ ഇന്‍സേര്‍ഷനും എക്‌സിഷനും മാത്രമെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.. എന്നീട്ടല്ലെ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുക? സെല്ലുകളിലെ ഡി.എൻ.എ കോപ്പിയടിച്ച് വേറെ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല. അതുഞാൻ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

നോബൽപ്രൈസിനു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വ്യക്തമായ ഒരറിവ് ഈ വിഷയത്തിൽ കാണിച്ചുതരാനാവുമോ താങ്കൾക്ക്? സ്വാഗതം.

ബെഞ്ചാലി said...

സുഹൃത്തുക്കളെ..,

ആർക്കും വിഷയത്തിൽ തുറന്നെഴുതാം. എതിർപ്പുകൾ മൂടിവെക്കേണ്ടതില്ല. തുറന്ന ആശയകൈമാറ്റമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷയം പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം.

കമന്റുകൾക്ക് നന്ദി.

ആചാര്യന്‍ said...

വളരെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് ...ശാസ്ത്രം തന്നെ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടു പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവ കണം എന്ന തിനെക്കുരിച്ചു ആണ്...അപ്പോള്‍ അങ്ങിനെ ഒന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് അവര്‍ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ തെറ്റു ആകില്ലാ..ശാസ്ത്രം പലതും കണ്ടു പിടിക്കുന്നതും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും മറ്റും ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ....ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം മതി

രബ്ബുല്‍ മശ്രിക്കയിനി വാ രബ്ബുല്‍ മഗ്രിബയിന്‍ "
രണ്ടു ഉദയ ,അസ്തമയ സ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് അല്ലാഹു എന്ന്
ചിന്തിച്ചാല്‍
അങ്ങിനെ ഒരു കാലത്ത് ഈ അറിവ് എങ്ങിനെ വന്നു? പിന്നീട് വളരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ആണ് കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടു പിടിച്ചത്

Basheer Vallikkunnu said...

Benchali rocks.. നല്ല ഭാഷ, നല്ല അവതരണം, നല്ല ചിന്ത.

വേണുഗോപാല്‍ said...

ഈ വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ വിവരവും പരിമിതം.
സ്ഥിരം ബെന്ചാലി ലേഖങ്ങള്‍ പോലെ ഈ പോസ്റ്റും വിജ്ഞാനദായകമായിരുന്നു.

സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ എങ്ങുമെത്താതെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. പോകെ പോകെ ഇതിനൊരു തുടര്‍ച്ച ഈ ബ്ലോഗ്ഗില്‍ വായിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ട് .

ആശംസകള്‍

khaadu.. said...

കുറെ അറിവുകള്‍ തരുന്ന, അതിലേറെ ചര്‍ച്ച ആവശ്യമായ വിഷയം.. വ്യത്യസ്തമായ വിശ്യനഗലുമായി വരുന്ന ബെഞ്ചാലിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..

അപ്പൂട്ടൻ said...

ബെഞ്ചാലി,
ആ എഴുതിയത് തെറ്റാണ്. പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുതന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചർച്ച ബ്ലോഗിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.
ഈ പോസ്റ്റിലെ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്. പരിണാമം മാത്രമല്ല, ജീവന്റെ ഉല്പത്തിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അങ്ങിനെ പലതും.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ അത്ര സജീവമാകാറില്ല, സമയക്കുറവ് തന്നെ കാരണം. വിശദീകരിച്ചെഴുതാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കൂ

ബെഞ്ചാലി said...

അപ്പൂട്ടൻ :

എല്ലാവർക്കും സമയകുറവുണ്ട്… ഞാനും ജോലിക്കിടയിലും ജോലിക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിലേയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലിരുന്നുകൊണ്ട് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു.
താങ്കൾ പറയൂ, ഏതാൺ ശരിയെന്ന്. അല്ലാതെ ഇങ്ങിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ..! ബൂലോകത്തും ഭൂലോകത്തും ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റും നിങ്ങൾ ‘മനസ്സിൽ’ പറയുന്നത് ശരിയുമാകണമെന്നു വാദിക്കുന്നതിലെന്തു ന്യായം? തെളിവുകളുമായി വരിക.

A said...

വ്യത്യസ്തമായ അറിവ് പകരുമ്പോള്‍ തന്നെ താത്പര്യത്തോടെ വായിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയില്‍ വീണ്ടും നല്ലൊരു പോസ്റ്റ്‌.

Biju Davis said...

വായിച്ചു, ബെഞ്ചാലി... നല്ല അവതരണം!

ഈ ചർച്ച തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും.

ആട് സസ്യാഹാരമാണു ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയാൽ, ചെന്നായ്ക്കൾ വെറുതെ ഇരിയ്ക്കുമോ? :) No offence...

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം said...

സൃഷ്ടിപ്പും പരിണാമവും വായിച്ചപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഡാർവിനിസ്റ്റ് പരിണാമവാദം എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിലായി ഞാൻ കേട്ടൊ ഭായ്.
തികച്ചും വിജ്ഞാനപ്രദമായ പുത്തൻ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും...

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

ബെഞ്ചാലി സെഡ്....

ചെളിവെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കോശം രൂപപെട്ടതെന്നു പറയുന്ന ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള ലാബുകളിൽ ജീവനുള്ള ഒരു കോശം പോലും വികസിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല, എന്നീട്ടല്ലെ ചെളിവള്ളത്തിൽ നിന്ന് താനേ ഉണ്ടാവുക?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
================================
പ്രിയ ബെഞ്ചാലി സ്വന്തം അജ്ഞതയെ അലങ്കാരമായി കാണരുത്.

ഇതു കണുക-

Origin of the first cell
Further information: Abiogenesis

There are several theories about the origin of small molecules that could lead to life in an early Earth. One is that they came from meteorites (see Murchison meteorite). Another is that they were created at deep-sea vents. A third is that they were synthesized by lightning in a reducing atmosphere (see Miller–Urey experiment); although it is not clear if Earth had such an atmosphere. There are essentially no experimental data defining what the first self-replicating forms were. RNA is generally assumed the earliest self-replicating molecule, as it is capable of both storing genetic information and catalyzing chemical reactions (see RNA world hypothesis). But some other entity with the potential to self-replicate could have preceded RNA, like clay or peptide nucleic acid.[11]

Cells emerged at least 4.0–4.3 billion years ago. The current belief is that these cells were heterotrophs. An important characteristic of cells is the cell membrane, composed of a bilayer of lipids. The early cell membranes were probably more simple and permeable than modern ones, with only a single fatty acid chain per lipid. Lipids are known to spontaneously form bilayered vesicles in water, and could have preceded RNA, but the first cell membranes could also have been produced by catalytic RNA, or even have required structural proteins before they could form.

ഇനി താങ്കളുടെ വാക്കുകള്‍

അന്ധകാരത്തിലായിരുന്ന ഒരു ജനതയോട് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഒരോ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചിത്രം വരച്ചുകാണിച്ചു ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്“

ആ വരച്ചുകാട്ടിയത് ഇവിടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ.ഭ്രൂണശാസ്തവിശദീകരണ ഘട്ടമല്ല വേണ്ടത്.

Hashiq said...

പഠിച്ചതും വായിച്ചതുമെല്ലാം ഒന്നുകൂടി റിവ്യൂ ചെയ്യാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ വഴിവെച്ചു. പോസ്റ്റില്‍ നിന്നും വിഭിന്നമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളോടെ പിന്നാലെ വന്ന ചില കമെന്റുകളും ചിന്തകളെ ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ഇക്ബാല്‍ മയ്യഴി said...

തികച്ചും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലേഖനം.നന്ദി....

ബെഞ്ചാലി said...

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി):

ആർ.എൻ.എയും. പ്രോട്ടീനുമെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന ജനതയോടായിരുന്നില്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവിക വചനം സംവദിച്ചത്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളോടെ എബ്രിയോളജി വിവരിച്ചത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദൈവിക വചനം എന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലേ ജനതയോടും സംവദിക്കുന്നതായതിനാൽ ഏവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നരീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കപെട്ടു.

റൈബോ ന്യൂക്ലിയസ് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ! കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്നത് പോലെ ഡി.എൻ.എ ആണോ അതോ പ്രോട്ടീനാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്? ഇനി താങ്കൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് പോലെ ആർ.എൻ.എ ആണ് ആദ്യം രൂപപെട്ടത്, പിന്നീടാണ് ഡി.എൻ.എ എങ്കിൽ ആർ.എൻ.എക്കും ഈ സമസ്യയുണ്ട്, ആർ.എൻ.എയും ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളും പ്രോട്ടീനുകൾ അവതന്നെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ.എൻ.എ യിലെ ഇൻഫർമേഷനുകൾക്കനുസരിച്ചും. അപ്പോൾ കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്?

ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പറയട്ടെ,

പ്രിയ മുഹമ്മദ് ഖാൻ(യുക്തി) സ്വന്തം അജ്ഞതയെ അലങ്കാരമായി കാണരുത്.

Luttu said...

തികച്ചും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലേഖനം.അഭിനന്ദനങ്ങള്‍......

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

ബെഞ്ചാലി....
ചെളിവെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ കോശം രൂപപെട്ടതെന്നു പറയുന്ന ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾക്ക് >>>>>>>>>>>
=========================
ഇതിനുള്ള എന്റെ മറുപടി-

There are several theories about the origin of small molecules that could lead to life in an
early Earth. One is that they came from meteorites (see Murchison meteorite). Another is that they were created at deep-sea vents. A third is that they were synthesized by lightning in a reducing atmosphere (see Miller–Urey experiment); although it is not clear if Earth had such an atmosphere. There are essentially no experimental data defining what the first self-replicating forms were. RNA is generally assumed the earliest self-replicating molecule, as it is capable of both storing genetic information and catalyzing chemical reactions (see RNA world hypothesis). But some other entity with the potential to self-replicate could have preceded RNA, like clay or peptide nucleic acid.[11]

ഇത് താങ്കള്‍ മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചില്ല എന്നത് ഖേദകരമാണ്.
എന്നാല്‍ കോശത്തെക്കുറിച്ച് അവശ്യത്തിനുള്ള അറിവ് ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്.
മാത്രമല്ല-


Scientists at the J. Craig Venter Institute have created a synthetic cell that can survive and reproduce itself according to an artificial DNA sequence, promising designer genomes with which researchers can produce sophisticated artificial organisms

പൂര്‍ണ്ണമായ ഒരു ആര്‍റ്റിഫിഷ്യല്‍ കോശനിര്‍മ്മിതിയല്ല ഇവിടെ നടന്നത്.ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രം.ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വാഹനം പല്ലക്കായിരുന്നല്ലോ.ഇന്ന് നാം ശബ്ദവേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നു.പടിപ്പടിയായി ആണ് നാം പലതും നേടിയത്
-Scientists who were not involved in the study are cautioning that the new species is not a truly synthetic life form because its genome was put into an existing cell. But they are also hailing the results. Quoted in The Wall Street Journal, biologist Richard Ebright of Rutgers University called it "a turning point in the relationship between man and nature."

തുടരും....

Abdul Majeed said...

അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ബെന്ചാലി....

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

തുടരുന്നു....
നിങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു...
കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
=======================
ഒരു വിഡ്ഡി ചോദ്യമാണിത്.
ഉത്തരം അപ്പൂട്ടന്‍ പറഞ്ഞതുതന്നെ-
1)അപ്പൂട്ടൻ said...

This sums up the author's knowledge on the subject.
-------------
2)ബെഞ്ചാലി,
ആ എഴുതിയത് തെറ്റാണ്. പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുതന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചർച്ച ബ്ലോഗിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.
ഈ പോസ്റ്റിലെ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്. പരിണാമം മാത്രമല്ല, ജീവന്റെ ഉല്പത്തിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അങ്ങിനെ പലതും
---------------------------
ഇതില്‍
“പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുതന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചർച്ച ബ്ലോഗിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം“
എന്നത് താങ്കള്‍ കാര്യമായി എടുക്കണമെന്ന് ഞാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.എങ്കില്‍ ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാം.
തുടരും....

Sandeep.A.K said...

അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു... പോസ്റ്റും അതിനു താഴെ വന്ന കമന്റും എല്ലാം വിജ്ഞാനപ്രദം... വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്തതിനാല്‍ നിശബ്ദനായി നോക്കി കാണുന്നു... എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി..

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

ബെഞ്ചാലി സെഡ്.....
അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളോടെ എബ്രിയോളജി വിവരിച്ചത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
===============================
ഇത് ആദ്യമായിപറഞ്ഞതിനുളള്ള ക്രെഡിറ്റ് ആ അറബി വരകള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട്തല്ല.അതിന് മുന്‍പും പലരും ഇത് പോലെ വരച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്-
1) we will look at Aristotle. In his book on the generation of animals, sometime about 350 B.C., he gives his stages of embryology and he talks about ‘first semen’ and ‘menstrual blood’ or ‘catemania’. In this section, Aristotle speaks of the male semen, as being in a pure state.
-----------------------
2)Next we will consider, Indian medicine. The opinion of Sharaka in 123 A.D., and Shushruta is that…“Both, the male and female contributed seed. The secretion of the male is called the sukra… semen. The secretion of the woman is called the Artava… sanita… blood. And it is derived from the blood by way of …..food, by way of blood” Here we see that in the mandeson of India , they too had the idea that the child was formed from semen and blood.
----------------------------
3)Now we shall look at Galen. Galen was born in 131 A.D, in Pergamon. Modern Bergamum in Turkey. Galen says… Semen, the substance from which the fetus is formed, is not merely menstrual blood, as Aristotle maintained - But menstrual blood plus the two semen. The Qur’an agrees with Galen here, when it says in Surah 76:2, ‘We created man from a drop of mingled sperm’.

ബെഞ്ചാലി സെഡ്...
അന്ധകാരത്തിലായിരുന്ന ഒരു ജനതയോട് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഒരോ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചിത്രം വരച്ചുകാണിച്ചു ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. അന്നു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നത് വികല ചിന്തകളായിരുന്നു.
-----------------------
ഒഹോ????????
-----------------------------

kanakkoor said...

ടാര്‍ ഇടാതെ മെറ്റലില്‍ പെയിന്റടിച്ച് റോഡാക്കി കേരളത്തിലും സ്ഥിരം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു.

സുബൈദ said...

പെണ്ണിനെയിത്രക്കടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന കൂട്ടര്‍ ഭൂമി മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ...!!

ഈ ലിങ്ക് ഇവിടെ ചേര്‍ത്തതില്‍ താല്‍പര്യമില്ലെങ്കില്‍ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ

Abdul Majeed said...

<<< കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
=======================
ഒരു വിഡ്ഡി ചോദ്യമാണിത്. >>>>

കോഴിയും മുട്ടയും അങ്ങിനെ തള്ളി കളയാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയം ആണെന്ന് തോന്നുനില്ല. കാരണം ഒരു നസ്ടികനെ , ഒരു പതാര്‍ത്ത വാദിക്ക്‌ പൂര്‍ണതയുടെ ഉറവിടം എന്താണ് . അത് പദാര്‍ത്ഥം തന്നെ ആണോ ? ആണെങ്കില്‍ പരിണാമ ത്തിലൂടെ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിന് ആ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായ ഗുണങ്ങള്‍ ആ വസ്തുവില്‍ അന്തര്‍ ലീനം ആണോ ? അതോ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണോ ? വസ്തു തന്നെ ഒരേ സമയം കോഴിയും മുട്ടയും ആവുന്നത് എങ്ങിനെ ? ഇനി പരിണാമത്തിനു ആവശ്യമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ വസ്ടുവില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ കൊഴികുഞ്ഞു മുട്ടയിലും വെള്ളത്തിലും വതകതിലും ഒക്കെ അട്ങ്ങിയിട്ടില്ലേ ?

ബെഞ്ചാലി said...

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി): എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്നീട്ടും അതിനുത്തരം നൽകാതെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനാണ് പഠിക്കാത്തത്, താങ്കളെല്ലാം തികഞ്ഞവനാണെന്ന ധാരണ ആദ്യം ഒഴിവാക്കുക. നെറ്റിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ഈ വിഷയം സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാനാവുന്നില്ല? ഉത്തരം നൽകാനാവാത്തത് താങ്കളുടെ അറിവില്ലായ്മയല്ലെ?
ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒരു സെല്ലിന്റെ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഡി.എൻ.എയിലാണെന്ന്. ഡി.എൻ.എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലിലും. അപ്പോൾ ഡി.എൻ.എ ആണോ സെല്ലാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്ന്.. അതിൽ നിന്നും താങ്കൾ രക്ഷപെടാൻ ഡി.എൻ.എക്ക് മുമ്പാണ് ആർ.എൻ.എ. ഉണ്ടായതെന്ന ശാസ്ത്ര വാദത്തിലേക്കു പോയി.. അപ്പോഴും ആ പ്രശ്നം അവിടെ കിടക്കുന്നു, ആർ.എൻ.എ ആണോ അതോ പ്രോട്ടീനാണോ ആദ്യമുണ്ടായത്? എന്തുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറയാനാവുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും ഉരുളുന്നത്? പല്ലക്കും സൂപ്പർ സോണിക്കുമെല്ലാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം.

പിന്നെ സ്വന്തം പേരിന്റെ കൂടെ യുക്തി എന്നെഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് യുക്തിയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതാണ് താങ്കളുടെ കമന്റുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എംബ്രിയോളജിയെ കുറിച്ച് 350 ബിസിയിൽ എഴുതിയിട്ടള്ളത് എന്താണ്? സെമനെ കുറിച്ചും ആർത്തവ രക്തത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞാൽ അത് എംബ്രിയോളജിയാകുമോ?. ശുക്ലവും ആർത്തവ രക്തവും മനുഷ്യൻ കാണുന്നു. അതിനേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണോ ഇമ്മിണി ബല്ല്യ കാര്യം? അത് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തു തന്നെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് പുരുഷ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്ന്. പുരുഷനുമായി ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നു.. അതിനാൽ പുരുഷൻ സെമൻ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ കാരണം!! കൊണ്ടുവന്നവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് പോലും താങ്കൾ ചന്തിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയതിൽ എംബ്രിയോളജിയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമാക്കി. താങ്കൾ ഈഗോ മാറ്റി വെച്ച് തുറന്ന മനസ്സോടെ പഠിക്കുക.

ബെഞ്ചാലി said...

Abdul Majeed : ആദ്യം ചോദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആർ.എൻ.എയും ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളും പ്രോട്ടീനുകൾ അവതന്നെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ.എൻ.എ യിലെ ഇൻഫർമേഷനുകൾക്കനുസരിച്ചും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഏതാണെന്നാണ്?

Abdul Majeed said...

ബെചാലി , ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെ ആണ്. ചോദ്യം യുക്തിയോടു ആണ്. നസ്ടികത വിശ്ദീകരികേണ്ട ഒന്നാണിത്. കാരണം എല്ലടിന്റെയും ആവിര്‍ഭാവം എന്തില്‍ നിന്ന് ആണെന്ന് ഉള്ള വിശദീകരണം. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കാരണം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സൃഷ്ടി അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നു.

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

ബെഞ്ചാലി സെഡ്.......
1)മനുഷ്യനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ജീവിയും ലോകത്ത് വന്നുപോയിട്ടില്ല, അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ഫോസിലും ലോകത്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഊഹങ്ങളും പൊള്ളത്തരങ്ങളും മാത്രമെ ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾക്കും അവരുടെ സ്റ്റൂജസുകൾക്കും കൈമുതലായുള്ളൂ.

2)അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യർ രൂപപെട്ടത് കുരങ്ങിലൂടെയാണെന്ന വാദത്തെയാണ് ആ പരാജയങ്ങൾ തകർത്തുകളഞ്ഞത്.

3)ഡാർവിനിസത്തിന്റെ വ്യക്താക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ വർഷങ്ങളിലൂടെ ജീവികളിലുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ വഴി പുതിയ ജനുസ് രൂപാന്തരപെടുന്നു എങ്കിൽ മനുഷ്യന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഒരു ജനുസുണ്ടാകണം,
4)കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
==========================
പ്രിയ ബെഞ്ചാലി ടി താങ്കളുടെ പ്രസ്താവനകള്‍
പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ തികഞ്ഞ അജ്ഞതയെ വെളിവാക്കുന്നു.
എതു വിഷയത്തെയും വിമര്‍ശിക്കാം, അതിന് മുന്‍പ് അത് പഠിക്കണം.അതാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്.
ആദ്യം പഠിക്കുക ,എന്നീട്ടാവാം വിമര്‍ശനവും ബ്ലോഗെഴുത്തും.
പരിമിധമായ സമയത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റാര്‍ക്കും താങ്കളെ ബ്ലോഗിലൂടെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനവില്ല.
അതല്ല താങ്കളുടെ മതവിശ്വാസമാണ് ശരിയെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് തൊന്നുന്നു വെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും മറിച്ചൊരു അഭിപ്രാമില്ല.എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ കണ്ണുപൊട്ടന്റെ ആനക്കാഴ്ചയുമായി വന്നാല്‍ സ്വയം പരിഹാസനാവുകയേയുള്ളൂ.

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

ബെഞ്ചാലി സെഡ്....

ആർ.എൻ.എ ആണോ അതോ പ്രോട്ടീനാണോ ആദ്യമുണ്ടായത്? എന്തുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറയാനാവുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും ഉരുളുന്നത്? പല്ലക്കും സൂപ്പർ സോണിക്കുമെല്ലാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
================================
പ്രിയ ബെഞ്ഛാലി ഇത് വായിക്കുക-

Most amino acids, often called "the building blocks of life", can form via natural chemical reactions unrelated to life, as demonstrated in the Miller–Urey experiment and similar experiments that involved simulating some of the hypothetical conditions of the early Earth in a laboratory.[1] Other equally fundamental biochemicals, such as nucleotides and saccharides can arise in similar ways.

In all living things, these biochemicals are organized into more complex molecules, including macromolecules, such as proteins, polysaccharides, and nucleic acids. The construction of these macromolecules is mediated by nucleic acids and enzymes, that are themselves synthesized through biochemical pathways catalysed largely by proteins. Which of these various classes of organic molecules first arose, and how they formed the first life, is a major topic in the discipline of abiogenesis.

In any theory of abiogenesis, two aspects of life have to be accounted for: replication and metabolism. The question of which came first gave rise to different types of theories. In the beginning, metabolism-first theories (Oparin coacervate) were proposed, and only later thinking gave rise to the modern, replication-first approach.

തുടര്‍ന്ന് പൂര്‍ണ്ണമയി ഇത് കൂടെ വായിക്കുമല്ലോ

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

തുടര്‍ വായനക്ക്.....
--------------------------------------
Current models

There is no truly "standard model" of the origin of life. Most currently accepted models draw at least some elements from the framework laid out by the Oparin-Haldane hypothesis. Under that umbrella, however, are a wide array of disparate discoveries and conjectures such as the following, listed in a rough order of postulated emergence:

Some theorists suggest that the atmosphere of the early Earth may have been chemically reducing in nature, composed primarily of methane (CH4), ammonia (NH3), water (H2O), hydrogen sulfide (H2S), carbon dioxide (CO2) or carbon monoxide (CO), and phosphate (PO43-), with molecular oxygen (O2) and ozone (O3) either rare or absent.
In such a reducing atmosphere, electrical activity can catalyze the creation of certain basic small molecules (monomers) of life, such as amino acids. This was demonstrated in the Miller–Urey experiment by Stanley L. Miller and Harold C. Urey in 1953.
Phospholipids (of an appropriate length) can form lipid bilayers, a basic component of the cell membrane.
A fundamental question is about the nature of the first self-replicating molecule. Since replication is accomplished in modern cells through the cooperative action of proteins and nucleic acids, the major schools of thought about how the process originated can be broadly classified as "proteins first" and "nucleic acids first".
The principal thrust of the "nucleic acids first" argument is as follows:

The polymerization of nucleotides into random RNA molecules might have resulted in self-replicating ribozymes (RNA world hypothesis)
Selection pressures for catalytic efficiency and diversity might have resulted in ribozymes which catalyse peptidyl transfer (hence formation of small proteins), since oligopeptides complex with RNA to form better catalysts. The first ribosome might have been created by such a process, resulting in more prevalent protein synthesis.
Synthesized proteins might then outcompete ribozymes in catalytic ability, and therefore become the dominant biopolymer, relegating nucleic acids to their modern use, predominantly as a carrier of genomic information.

No one has synthesized a "protocell" using basic components which would have the necessary properties of life (the so-called "bottom-up-approach"). Without such a proof-of-principle, explanations have tended to be short on specifics. However, some researchers are working in this field, notably Steen Rasmussen at Los Alamos National Laboratory and Jack Szostak at Harvard University. Others have argued that a "top-down approach" is more feasible. One such approach, successfully attempted by Craig Venter and others at The Institute for Genomic Research, involves engineering existing prokaryotic cells with progressively fewer genes, attempting to discern at which point the most minimal requirements for life were reached.[37][38] The biologist John Desmond Bernal coined the term biopoiesis for this process,[39] and suggested that there were a number of clearly defined "stages" that could be recognised in explaining the origin of life.

Stage 1: The origin of biological monomers
Stage 2: The origin of biological polymers
Stage 3: The evolution from molecules to cell

Bernal suggested that evolution may have commenced early, some time between Stage 1 and 2.[40]
-----------------------------

അധിക വായനയ്ക്കയി ഇതു കൂടെ കാണുമല്ലോ.----
http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

പ്രിയ അബ്ദുല്‍ മജീദ്
സമയകുറവുണ്ട്.നമുക്ക് താമസിയാതെ കാണാം.താങ്ക്യൂ.

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

പ്രിയ ബെഞ്ചാലി
സമയക്കുറവുമൂലം ഭ്രൂണ അറബിവരകളും അതിപൂര്‍വ്വ വരികളും- നാളെ-
അത് വരെ ഗുഡ് നൈറ്റ്.

Harinath said...

എന്താണ്‌ കറുത്തദ്രവ്യം എന്നതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരും.

ഓക്കേ കോട്ടക്കൽ said...

അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു..

ബെഞ്ചാലി said...

മുഹമ്മദ് ഖാൻയുക്തി): സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയുക, രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്നനലൈസ് ചെയ്യാം.

muhammed said...

Tracking....

muhammed said...

@Benchali
Very good Article,
Thanks.
***പ്രിയ ബെഞ്ചാലി
സമയക്കുറവുമൂലം ഭ്രൂണ അറബിവരകളും അതിപൂര്‍വ്വ വരികളും- നാളെ-
അത് വരെ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ???

@Yukthi,
We are waiting for your reply.
നാളെ,നാളെ,നാളെ...????

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

ബെഞ്ചാലി സെഡ്.....

1)എംബ്രിയോളജിയെ കുറിച്ച് 350 ബിസിയിൽ എഴുതിയിട്ടള്ളത് എന്താണ്? സെമനെ കുറിച്ചും ആർത്തവ രക്തത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞാൽ അത് എംബ്രിയോളജിയാകുമോ?. ശുക്ലവും ആർത്തവ രക്തവും മനുഷ്യൻ കാണുന്നു. അതിനേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണോ ഇമ്മിണി ബല്ല്യ കാര്യം? അത് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തു തന്നെ ഉള്ളതാണ്.

2)കൊണ്ടുവന്നവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് പോലും താങ്കൾ ചന്തിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയതിൽ എംബ്രിയോളജിയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമാക്കി>>>>>>>>>>>>>>>>>
============================
പ്രിയ ബെഞ്ചാലി
ഗര്‍ഭ,ഭ്രൂണഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സൂക്തങ്ങള്‍ ഇവയാണ്-
Surah No:86
At-Taariq
5 - 7
--
Surah No:75
Al-Qiyaama
37 -
----
Surah No:86
At-Taariq
6 - 6
--------
Surah No:77
Al-Mursalaat
20 - 20
-----------
Surah No:32
As-Sajda
8 - 8
---
Surah No:76
Al-Insaan
2 -
---------
Surah No:23
Al-Muminoon
13 - 14
----------------
Surah No:23
Al-Muminoon
14 - 14
-------------
Surah No:22
Al-Hajj
5 - 5
-----------
Surah No:40
Al-Ghaafir
67 - 67
----------
Surah No:75
Al-Qiyaama
37 - 38
----------------
Surah No:96
Al-Alaq
1 - 2
---------
Surah No:23
Al-Muminoon
13 - 13
---------
Surah No:77
Al-Mursalaat
21 - 21
-------
---------------------------------------
Surah No:86
At-Taariq
5 - 7
--------
Surah No:46
Al-Ahqaf
15 - 15
------------
ഇതു സംബന്ധിയായി നിങ്ങള്‍ പോസ്റ്റില്‍ ഇട്ടത്-

ഒരു സ്ഥാനത്ത്‌ വെച്ചു. പിന്നെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമായി രൂപപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രൂപപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന്‌ നം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ അസ്ഥികൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട്‌ നാം അസ്ഥികൂടത്തെ മാംസം കൊണ്ട്‌ പൊതിഞ്ഞു. പിന്നീട്‌ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി നാം അവനെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു. അപ്പോള്‍ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികര്‍ത്താവായ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹപൂര്‍ണ്ണനായിരിക്കുന്നു. Qur23:12-14 ]

തുടരും........

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

തുടരുന്നു....

ഇതില്‍ ചിലവ-

1‌)ബീജത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം
Surah No:86
At-Taariq
5 - 7
എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ താന്‍ എന്തില്‍ നിന്നാണ്‌ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്ന്‌(5)തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തില്‍ നിന്നത്രെ അവന്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌.(6)മുതുകെല്ലിനും, വാരിയെല്ലുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ നിന്ന്‌ അത്‌ പുറത്തു വരുന്നു.

2)Surah No:75
Al-Qiyaama
37 - 37
അവന്‍ സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ശുക്ലത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കണമായിരുന്നില്ലേ

3)ഭ്രൂണശാസ്ത്രം
Surah No:23
Al-Muminoon
13 - 14
പിന്നീട്‌ ഒരു ബീജമായിക്കൊണ്ട്‌ അവനെ നാം ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത്‌ വെച്ചു.(13)പിന്നെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമായി രൂപപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രൂപപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന്‌ നം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ അസ്ഥികൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട്‌ നാം അസ്ഥികൂടത്തെ മാംസം കൊണ്ട്‌ പൊതിഞ്ഞു. പിന്നീട്‌ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി നാം അവനെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു. അപ്പോള്‍ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികര്‍ത്താവായ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹപൂര്‍ണ്ണനായിരിക്കുന്നു.
തുടരും.....

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

തുടരുന്നു.....

ഇനി ഇമ്മിണി ബല്യകാര്യം,അതായത് ഞാന്‍ ‘കൊണ്ടു’വന്നതിനെ പറ്റി അല്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം--

1)we will look at Aristotle. In his book on the generation of animals, sometime about 350 B.C., he gives his stages of embryology and he talks about ‘first semen’ and ‘menstrual blood’ or ‘catemania’. In this section, Aristotle speaks of the male semen, as being in a pure state. It follows, that what the female would contribute to the semen of the male, would be material for the semen to work on. In other words, the semen clots the menstrual blood. Then he goes to flesh. He says natural forms this from the purest material… ‘the flesh’, and from the residue there are, it forms bones. And lastly around the flesh around the bones, and attached to them by thin fibrous bands, grow the fleshly parts. Clearly,

the Qur’an follows this exactly. Sperm clotting in the menstrual blood which forms meat - then the bones are formed and lastly around about the bones grow the fleshly parts.


2)Now we shall look at Galen. Galen was born in 131 A.D, in Pergamon. Modern Bergamum in Turkey. Galen says… Semen, the substance from which the fetus is formed, is not merely menstrual blood, as Aristotle maintained - But menstrual blood plus the two semen. The Qur’an agrees with Galen here, when it says in Surah 76:2, ‘We created man from a drop of mingled sperm’.

Now we look at the Galen stages. Galen also taught that the embryo developed in stages. The first is that, in which the form of the semen prevails. The next stage is, when it has been filled with blood - And heart and brain and liver are still unarticulated and unshaped. This is the period that Hippocrates called ‘fetus’. The Qur’anic Surah 22:5 reflects this saying…‘Then out of a morsel of flesh, partly formed and partly unformed.

And now the third period of gestation has come. This…. thus, nature caused flesh to grow on and around all the bones. We saw above that the Qur’an agrees with this. In Surah 23:14, where it says… ‘And We clothe the bones with meat’.

The fourth and final period…Sorry, the fourth and final period, is at the stage when all the parts in the limbs have been differentiated. Galen was so important in medicine, that just about the time of the Hijra, 4 leading medical men in Alexandria, Egypt, decided to form a Medical School, using 16 books of Galen, as the basis of the studies. This continued up to, and including the 13th century.

350BCയിലെ ഗാലന്‍ ,അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ വാദങ്ങളില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി വല്ലതും ചൂണ്ടികാണിക്കാനുണ്ടോ?

ബെഞ്ചാലി said...

we could examine the claim that the embryological development described in the Qur'an has been plagiarised from the writings of ancient Greek physicians.

Aristotle and embryology
========================

Aristotle (384 - 322 BC) was a Greek philosopher and scientist who wrote over 400 books on many different branches of learning. His main embryological compendium was that entitled On the Generation of Animals. Aristotle dissected and examined many different types of animal embryos, mammalian and cold blooded. It is also possible that he dissected an aborted human embryo (Ogle, W. Aristotle on the Parts of Animals, Kegan Paul, London, 1882).

A central part of Aristotle's ideas on embryology was the concept of the menstrual blood coagulating to form the embryo. He regarded menstrual blood as a kind of semen, which required the male semen to initiate development of the embryo by spontaneous generation

"The foregoing discussion will have made it clear that the female, though it does not contribute any semen to generation, yet contributes something, viz., the substance constituting the menstrual fluid (or the corresponding substance in bloodless animals). But the same is apparent if we consider the matter generally, from the theoretical standpoint. Thus: there must be that which generates, and that out of which it generates ; and even if these two be united in one, at any rate they must differ in kind, and in that the essence of each of them is distinct. In those animals in which these two faculties are separate, the body - that is to say the physical nature- of the active partner and of the passive must be different. Thus, if the male is the active partner, the one which originates the movement, and the female qua female is the passive one, surely what the female contributes to the semen of the male will be not semen but material. And this is in fact what we find happening; for the natural substance of the menstrual fluid is to be classed as "prime matter." (Aristotle (English trans. A. L. Peck, Heinemann, 1942 edition, Generation of Animals, p.111, 729a).

ബെഞ്ചാലി said...

Aristotle had opened hen's eggs at different stages and describes the order of formation of the embryo:

"How, then, are the other parts formed? Either they are all formed simultaneously - heart, lung, liver, eye, and the rest of them - or successively, as we read in the poems ascribed to Orpheus, where he says that the process by which an animal is formed resembles the knitting of a net. As for simultaneous formation of the parts, our senses tell us plainly that this does not happen: some of the parts are clearly to be seen present in the embryo while others are not. And our failure to see them is not because they are too small; this is certain, because although the lung is larger in size than the heart it makes its appearance later in the original process of formation" (Generation of Animals, p.147, 734a).

Aristotle continues to describes embryonic development by comparing it with the action of rennet and yeast

"The action of the semen of the male in" setting" the female's secretion in the uterus is similar to that rennet upon milk. Rennet is milk which contains vital heat, as semen does, and this integrates the homogeneous substance and makes it "set." As nature of milk and the menstrual fluid is one and the same, the action of the semen upon the substance of the menstrual fluid is the same as that of rennet upon milk. Thus when the " setting " is effected, i.e., when the bulky portion " sets," the fluid portion comes off; and as the earthy portion solidifies membranes form all round its outer surface.

Once the fetation has " set," it behaves like seeds sown in the ground. The first principle (of growth) is present in the seeds themselves too, and as soon as this, which at first was present potentially, has become distinct, a shoot and a root are thrown under it, the root being the channel by which nourishment is obtained, for of course the plant needs material for growth. So too in the fetation, in a way all the parts are present potentially, but the first principle has made the most headway, and on that account the first to become distinct in actuality is the heart" (Generation of Animals, p.191, 739b).

Later on, he also says:

"The reason for this is on a par with the reason why yeast grows. Yeast, like these, is tall in bulk to start with and gets larger : this growth is due to its more solid portion turning fluid, and the fluid turning in to puenma. This is the handiwork of the soul-heat. In the case of animals, of the heat of the humour blend with it in the case of the yeast. Eggs thus grow of necessity on account of this use (i.e., they contain a yeast-like residue), but also they grow for the sake of what is better, since it is possible for them to obtain all their growth in uterus owing to the prolific habit of these animals." (Generation of Animals, p.305, 755a).

ബെഞ്ചാലി said...

Aristotle describes embryonic growth;

"Beginning at the heart, the blood-vessels extend all over the body. They may be compared to the skeleton models which are traced out on the walls of buildings, since the parts are situated around the blood vessels, because they are formed out of them.

The formation of the uniform parts is effected by the agency of cooling and heat; some things are " set" and solidified by the cold and some by the hot. I have spoken previously elsewhere of the difference between these, and I have stated what sort of things are dissoluble by fluid and by fire, and what sorts are not dissoluble by fluid and cannot be melted by fire. Resuming then: As the nourishment oozes through the blood-vessels and the passages in the several parts (just as water does when it stands in unbaked earthenware), flesh, or its counterpart, is formed: it is the cold which sets " the flesh, and that is why fire dissolves it. As the nourishment wells up, the excessively earthy stuff in it, which contains but little and heat, becomes cooled while the fluid is evaporating together with the hot substance, and is formed into parts that are hard and earthy in appearance, e.g., nails, horns, hoofs and bills; hence, these Nails etc. can be softened, but not one of them can be melted, by fire; though some, e.g., eggshell, can be melted by fluids.

The sinews and bones are formed, as the fluidity solidifies, by the agency of the internal heat; hence bones (like earthenware) cannot be dissolved by fire they have been baked as it were in an oven by the heat present at their formation. This heat, however, to produce flesh or bone, does not work on some casual material in some casual place at some casual time ; material, place and time must be those ordained by Nature: that which is potentially will not be brought into being by a motive agent which lacks the appropriate actuality; so, equally, that which possesses the actuality will not produce the article out of any casual material. No more could a carpenter produce a chest out of anything but wood; and, equally, without the carpenter no chest will be produced out of the wood.

The heat resides in the seminal residue, and the movement and the activity which it possesses are in amount and character correctly proportioned to suit each several part. If they are at all deficient or excessive, to that extent they cause the forming product to be inferior or deformed. The same is true that things that are set " by heat elsewhere than in the uterus ; e.g., things which we boil to make them pleasant for food, or for any other practical purpose.

ബെഞ്ചാലി said...

The only difference is that in this case the correct proportion of heat to suit the movement is supplied by us, whereas in the other, it is supplied by the nature of the generating parent. With those animals that are formed spontaneously the cause responsible 'is the movement and heat of the climatic conditions. Heat and cooling (which is deprivation of heat) are both employed by Nature. Each has the faculty, rounded in necessity, of making one thing into this in another thing into that; but in the case of the forming of the embryo it is for a purpose that their power of heating and cooling is exerted and that each of the parts is formed, flesh being made soft as flesh. As heating and cooling make it such, partly owing to necessity, partly for a purpose, - sinew solid and elastic, and brittle. Skin is formed as the flesh skin. just as scum or "mother" forms on boiled liquids. Its formation is due not merely to its being on the outside, but also to the fact that glutinous substance remains on the surface because it cannot evaporate. In blooded animals the glutinous substance is more fatty than in bloodless ones, in which is dry, and on this account the outer parts of the latter are testaceous or crustaceous. In those blooded animal whose nature is not excessively earthy, the fat collects under the protective covering, the skin, seems to indicate that the skin is formed out this sort of glutinous substance, since of course cheese is to some extent glutinous. We are to say, then, as already stated, that all these things are formed partly as a result of necessity, partly also not necessity but for a purpose."

Concurrent growth and differentiation, the former being temporally sequent to the latter, he thus describes :

"Now the upper portion of the body is the first to be marked off in the course of the embryo's formation; the lower portion receives its growth as time goes on (This applies to the blooded animals). In the early stages the parts are all traced out in outline; later they get their various colours and softnesses and hardnesses, for all the world as if a painter were at work on them, the painter being Nature. Painters, as we know, first of all sketch in the figure of the animal in outline, and after that go on to apply the colours.

As the source of the sensations is in the heart, the heart is the first part of the whole animal to be formed; and, on account of the heat of the heart, and to provide a corrective to it, the cold causes the brain to "set," where the blood-vessels terminate above. That is why the regions around the head begin to form immediately after the heart and are than the other parts, the brain being large from the outset" (Generation of Animals, pp.219-225, 743a-743b).

Aristotle also held the belief that males are generated on the left-hand side of the womb, and females on the right hand side (Generation of Animals, 717b).

ബെഞ്ചാലി said...

Quran and embryology
====================

Embryo development in the Qur'an is divided in three main areas. These are as follows:
Nutfah: This refers to the beginning of embryonic development and covers the period from the mixing of male and female secretions to the implantation of the zygote into the uterus. During this phase the unicellular zygote continues to divide and assumes a more complex shape.
Khalaqna or Takhliq: This is the second phase of embryonic development, or period of organogenesis. It begins with the third week and ends with the eighth week of pregnancy. It involves further cell division and differentiation into human organs and systems. It is divided into several sub stages ‘Alaqa, Mudgah, Izam and Lahm. Each of these terms describes the embryo in a precise and comprehensive manner
Ansha'na or Nash'ah: This is the third and final phase of foetal development. Rapid cell division, differentiation, and growth leads to the formation of a definite human shape,
7.1 The beginning of development
This is subdivided as follow:

i). Nutfah (The drop)
Al-Nutfah in Arabic means a drop or a small part of fluid and Nutfah in general describes a stage where the beginnings of a human being are found in this fluid (Ref: 6A, 12/6; 17/118; 19/120: 13A, 3/436: 15A, 17/116: 1C, 2/121: 7B, 3/116: 4D, 9/235-6: 5D, 6/258: 4A, 30/234: 7A, 4/336: 10A, 13/9: 12A, 4/288). Its real meaning can only be deduced from the text of Qur'an; evidently it is a comprehensive term and includes male and female gametes and part of their natural environments of fluid. It also includes zygote, morula and blastocyst till implantation in the uterus. This is illustrated by the following citation:
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى
"was he not a drop or part of germinal fluid (Mani) emitted or programmed" (Surah Al- Qiyama, Ayah 37)

Here "Mani" means male or female germinal fluid (Ref: 1D, 5/276: 5D, 10/348:2D, 6/2497).

The Prophet's Hadith confirms the fact that the offspring is created from part of the germinal fluids:

"Not from all the fluid is the offspring created" (Sahih. Muslim: Kitab Al-Nekah, Bab Al-Azl)

It is also known that not all parts of the ejaculate are equally potent in the fertilisation process. "In the first portion of the ejaculate are the spermatozoa, epididymal fluids, and the secretions from the Cowper and prostate gland fluids. In the last portions of the ejaculate are the secretions of the seminal vesicles. Most spermatozoa appear in the first part of the ejaculate, which is made primarily of prostatic secretions. Thus spermatozoa in the initial portion of the ejaculate have better motility and survival than those in the later portions, which are chiefly vesicular in origin".

ii) Al Maa-ad-Dafiq (Gushing, self emitting fluid)
فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5). خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (الطارق: 6).

"Let man think from what he is created. He is created from Al Maa-ad Dafiq." (Surah, At-Tariq,86:5-6)

Linguistically, Al Maa-ad-Dafiq refers to a gushing, or self emitting fluid, or to a drop that is emitted out. In other words, it refers to a discharge that is self emitting, hence motile by itself. The use of microscope has shown that not only sperms, but the ovum also shows motility. The mature sperm is a free swimming actively motile germ cell consisting of a head and a tail. The tail provides motility to the sperm, and helps its transportation to the site of fertilisation.

Fimbrae are finger like projections which are part of the infandibulum, the funnel shaped end of the fallopian tube. The cilia, or the tiny microscopic whips on the fimbrae at the same time help the movement of the ovary to the infundibulum. Unless the sperm and ovum both exhibit movement, fertilisation cannot take place. The Qur'an term "Al Maa-ad-Dafiq" thus encompassed the gushing, the self emitting as well as the motile phenomena of this sub-stage.

ബെഞ്ചാലി said...

iii) Sulalah Min Ma'a (Gentle extraction)

"Sulalah" in Arabic means gentle extraction from fluid (Ref: 1D, 3/56-60: 2S, 5/1730: 4D, 11/338: 5D, 7/377). Its meaning in the context used in Qur'an is clear from the following:
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (السجدة: 8).
"Then He made his progeny gently extracted "Sulalah Min Ma'a" from lowly fluid". (Surah As-Sajdah, Ayah 8)

The fluid refers to both male and female germinal fluids containing gametes and it is now a known scientific fact that both ovum and sperm are gently extracted from their environments.

The ovum is extracted in a long stream of follicular fluid. Similarly one sperm out of millions is drawn out from the seminal fluid.

Further, it is now common knowledge to embryologists that usually only one sperm and one ovum are involved in the normal process of fertilisation. This fact was stated by Prophet Mohammad in the Hadith below:

"Not from all the fluid is the offspring created". (Sahih Muslim, Kitab Al-Nekah, Bab Al-Azl)

iv) Al-Nutfah Al-Amhsaj
In Arabic Amshaj means mixture and Al-Nutfah AI-Amshaj means a mixture of male and female germinal fluids or cells (Ref: 1A, 29/126-7: 2A, 2/195: 6A, 19/121: 7A, 6/418: 8A, 8/393; 9A, 2/454: 4D, 2/367). All Islamic scholars unanimously agree on deriving this meaning from the above expression. This is evidently clear from the following quotation:
إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (الإنسان: 2).
"Verily We created Man from mixture of germinal drop" (Surah Ad-Dahr, Ayah 2)

The interpretation of this Ayah to mean mixing of male and female gametes to form the Zygote. Al-Nutfah Al-Amhsaj is a peculiar combination of Nutfah, which is a noun referring to a single drop and AI-Amshaj an adjective, which is used in plural form. The grammatical rules of the language permit singular nouns or pronouns to be described by a singular adjective. Al-Amhsaj is a plural adjective used with the singular noun Al-Nutfah. After mixture of the male and female gametes, the Zygote still remains "Nutfah" and in this context the word "Al-Nutfah Al-Amhsaj" will mean a combination of many things mixed in a single drop (Nutfah) i.e., the maternal and paternal chromosomes with their genetic material and other contents of the Cell. "Amshaj" is a plural adjective capable of agreeing with the concept of Nutfah being a multi-faceted single entity.

ബെഞ്ചാലി said...

v) Quarar Makeen (A place of settlement firmly fixed)
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (المؤمنون: 13).
"Then We placed him a drop (Nutfah) in a place of settlement firmly fixed", (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 13)

The mother's womb or uterus, which is firmly fixed in the body, for settlement of the conceptus is referred to in the Qur'an as "Quarar Makeen". There is no proper English equivalent to this expression which could give a complete concept as implied by "Quarar Makeen". This expression means settling of the conceptus in the womb and refers to the ideal situation of the latter in the mother's body for formation and growth of a new being. This phrase is comprehensive in its meanings and covers all the known facts and those which are likely to be added later because "Quarar" is comprehensive enough to cover any additional information regarding the uterus and "Makeen" could cover any future knowledge about the relationship of the uterus to the body :

vi) Three veils of darkness
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (الزمر: 6).
"He created you in the wombs of your mothers from one stage to another and all along three veils of darkness surrounded you". (Surah Al-Zumar, Ayah 6)

It is known that the embryo develops within three covers which have been expressed by the Qur'an as "Three veils of darkness". These are taken to mean the following:

a) The abdominal wall,
b) Uterine Wall,
c) The placenta with its choriono-amniotic membranes.

vii) Results of fertilization
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (عبس: 19).
"He created (Khalaqah) him from "Nutfah" and immediately laid down the plan or programme (Qadarah) of its (future development)". (Surah 'Abasa, Ayah 19)

a. Creation
Khalaqah in Arabic this means creation of a new being (Ref: 1D, 2/214: 2D, 4/1470: 3D, 157: 4D, 10/87) and aptly explains fusion of male and female gametes to form the Zygote. "this Cell marks the beginning of each of us as a unique individual". Crossing over of chromosomes by relocating segments of maternal and paternal chromosomes, serves to shuffle the genes.

b. Programming (planning)
Qadarah in Arabic means "planned or programmed" and when preceded by the conjunction "FA" indicates a rapidly occurring process. In the ayah given below, "Faqadarah" is interpreted to mean that immediately upon formation of the Zygote, the future programming of the new individual is laid down. This is the result of union of male and female pronuclei, which had already undergone shuffle of genes in the process of "cross over" of chromosomes.

c Sex determination
The information about sex determination is beautifully narrated in the Qur'an:
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (45). مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (النجم: 46).
"And He created the two sexes male and female from a drop when ejaculated or planned (Nutfah Idha Tumna) ". (Surah An-Najm, Ayah 45, 46)

ബെഞ്ചാലി said...

"Tumna" in Arabic means "ejaculated" or "planned". "Nutfah Idha Tumna" refers to the sperm when the meaning "ejaculation" is applied and can refer to the formation of the Zygote after the union of the sperm and the ovum, when it is taken to mean "planning" (Ref: 1A, 27/44: 2A, 4/32: 3A, 8/83: 5A, 7/117: 13A, 5/116: 19A, 7/711)

Although participation of an X and Y chromosome bearing sperms determines the sex, the new individual cannot be formed without the ovum. Here the second meaning of "Tumna" (planned or programmed) can be applied. What we know today with regards to sex determination bears out what was revealed in the Qur'an in the 7th century.

viii) The conceptus a part of a drop
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (عبس: 19).
"He created him from (a part of) Nutfah". (Surah 'Abasa, Ayah 19)

In spite of the fact that the Nutfah Al-Amhsaj (fertilised ovum) is a small thing, yet the embryo does not develop from all its components. The inner cell mass contains the cells which later contribute to the formation of the embryonic area from which the embryo actually develops. Only a small portion of cells, derived by repeated division of the Zygote, take part in the formation of the actual embryo, Ayah 19 of Surah 'Abasa accommodates this fact:
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (عبس: 19).
"He created him from a part of a drop (Min Nutfah) and then immediately programmed him (his future)". (Surah 'Abasa, Ayah 19)

"Min Nutfah" implies that only a small number of the total cells produced by Nutfah shall take part in formation of the embryo.

When Nutfah enlarges, part of it becomes embryonic and the greater part becomes nutritive and protective in function. These groups of cells are derived from a single "Nutfah".

This meaning is reinforced by the Hadith:

"Not from all the fluid is the offspring created and if Allah willed to create a thing, nothing can make Him powerless". (Muslim: Kitab Al-Nikah, Bab Al-Azl)

ix) Nuftah Al-Ghayb Al-Ghaydh (the key of an embryo's future)

From germinal fluids to implanation
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (الرعد: 8).
"Allah knows what every female womb bears and what is penetrating into the womb or decreasing and what is increasing (Al-Ghaydh) ". (Surah Ar-Ra 'ad, Ayah 8)

ബെഞ്ചാലി said...

And Allah's messenger (Prophet Mohammad, Allah bless him and give him peace) said:

None knows the future of what is decreasing or penetrating into the wombs except Allah". (Sahih Al- Bukhari: Kitab Al- Tafsir)

The above Surah and Hadith can be taken to consider the period of early embryogenesis from insemination to early implantation of the fertilised ovum. The key word in both the Ayah and Hadith is "Ghaydhwhich could mean:

(1) Passing through or penetration of fluid into depth, like water going into the depth of the earth (1D, 4/405: 2D, 7/202: 3D, 368: 4D, 7/405: 5D, 5/64).

(2) Decrease in amount (Ref: 1D, 4/405: 2S, 7/202: 3D, 368: 4D, 7/405: 5D, 5/64).

The above Ayah and Hadith refer to something which is passing through the female generative system, which is decreasing and or increasing in size and it is something whose future at this stage is known to no one except "Allah". This "something" evidently is a reference to the male and female generative materials and later to the zygote.

When different meanings of the key word, "Al-Ghaydh" are applied to the Ayah and Hadith above, these evidently point to the development processes taking place up to the stage of early implantation.

It is scientifically proven that of millions of sperms in the seminal fluid usually only one takes part in the process of fertilisation of the ovum, and only one ovum, out of hundreds of thousands, is extracted from the ovary. So "Al-Ghaydh" will mean a decrease in the amount of the Germinal materials used in fertilisation.

When "Al-Ghaydh" is taken to mean "passing through", it will cover the period of the journey the ovum takes to reach the uterus and during this period the ovum will be penetrated by the sperm to form the zygote.

It is clear from the above that the word "Al-Ghaydh" had been very aptly and correctly selected and we shall not be far from being correct to say that the "Al-Ghaydh" stage of development will cover from insemination to early implantation.

The above Hadith says that only "Allah" knows about the future of the conceptus in the stage of "Al-Ghaydh". It is quite evident that at an early stage of development like this, there is no way of knowing about the future of the conceptus. But scientifically, we know that soon after the zygote is formed, the future and identity of the new being has been determined and this is known to Allah only.

ബെഞ്ചാലി said...

There are several steps in determining the identity of a new individual. At the time of ejaculation several million spermatozoa are deposited in the vagina, adjacent to the uterine cervix. This fluid contains several hundred million spermatozoa, most of which are capable of uniting with an ovum to initiate a new life. The total volume of semen is reduced by the passage of some of the spermatozoa into the cervical canal in the direction of a potential ovum. This is the first step after insemination in determining the nature of the future embryo. The female's counterpart in deciding the future embryo's nature occurs when from among the thousands of ova available in the ovaries, only one is passed into the oviduct. This is the second step of the several hundred spermatozoa reaching the ovum only one will penetrate the female gamete's cytoplasmic membrane and this is a third step in deciding the nature of the future person and it too is covered by the stage of Ghaydh. As a result of fertilisation the dominant and recessive genes possessed by the parental chromosomes establish the new individual's genetic potential.

Through all of these reproductive and development events the future expression of inherited potential is largely decided and though they themselves are generally not directly observable, their effects will become evident to all, later in life. The Hadith says that the key to the embryo's future is decided, at Ghaydh.

According to the Hadith, the keys of the unknown are five which no one knows but Allah, and one of these unknowns is the future of the stage of "Al-Ghaydh".

"The keys of the unknown are five, no one knows them but Allah; no one knows what is in the future except Allah, and no one knows the future of what in the wombs are decreasing or what penetrating into them, except Allah". (Sahib AI-Bukhari: Kitab Al- Taf'ir)

From the above ayah it is understood that the relationship of the conceptus with the uterus is in two stages: Al-Ghaydh and Izdiad Al-Rahem, the preamble of the above Hadith tells us that the key to the future of the conceptus is decided at Al-Ghaydh and that no one but Allah knows it. The stage of Al-Ghaydh can be taken to include "Al-Harth" or implantation.

x) Al-Harth (implantation)

It is stated in the Qur'an:
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا ِلأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة: 223).
"Your wives are as a tilth unto you; so approach your tilth when or how you will". (Surah Al-Baqarah, Ayah 223)

ബെഞ്ചാലി said...

In the above Ayah is a description which is borne out by present day knowledge of the passage of Nutfah. Its entrance in the mother's genital tract during coitus is similar to the process of ploughing and planting.

The entry of the sperms into the uterus is similar to the planting of seeds in the land. The entry of the sperm into the ovum also carries meanings similar to ploughing and planting. And finally the implantation of the fertilised ovum (Nutfah-Amshaj) is also similar to the planting of a seed.

Harth is one word which had conveyed to Islamic scholars centuries ago the meaning and wisdom they had understood (4D, 2/134: 5D, 1/614: 1A, 2/231: 2A, 1/91: 7A, 1/335: 19A, 1/124). These meanings have also been confirmed by modern science in minute detail which the ancient scholars could not understand

7.2 The second phase of embryo development

This is subdivided as follows

i) The 'Alaqah stage
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: 14).
"Then (thumm) We made the drop into an 'Alaqah". (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 14)

In Arabic the word ‘Alaqah in fact has several meanings;
something which clings or a suspended thing (Ref: 7B, 5/440: 1D, 4/125: 2D, 4/1529: 3D, 343: 4D, 10/267: 5D, 7/20)
a leech-like structure (Ref: 9A, 3/242: 20A, 2/281: 7B, 5/139: 2D, 4/1529: 3D, 343: 4D, 10/267)
Amazingly each of these terms can be applied to the developing embryo with stunning precision. All of these terms encompassed by the word ‘Alaqah describe the appearance of the embryo as well as its relationship with the womb. From the discussion below it becomes clear that the embryo resembles a primitive multicellular organism which is attached to a host and feeding on its blood.

a) something which clings

Modern science informs us that once the egg has been fertilised in the Fallopian tube it undergoes successive divisions to form a ball like structure of 12-16 cells by the third day. This structure is called a blastocyst and it reaches the uterus in 4 to 5 days. The blastocyst then lies free in the uterine secretions for a further 2 days. About a week after fertilisation the blastocyst begins to attach and implant into the uterine wall. By the 11th to 12th day it is completely embedded in the uterine wall. At this stage chorionic villosities begin to develop like roots in the soil, these draw nourishment from the uterus necessary for the blastocyst's growth. These formations cover the whole blastocyst and make it literally cling to the uterus. By the end of the second week implantation is complete. Inside the blastocyst the embryo is anchored to the wall of the chorionic cavity by a connecting stalk. Hence, these different ways of clinging and attachment seem to represent the most dominant features from day 7 to 21, and are perfectly described in the Qur'anic description by the word ‘Alaqah. For greater detail see S. Hussain (1986) ‘Al-‘Alaq:the mystery explored, Ark Journal, London, pp. 31-36.

ബെഞ്ചാലി said...

b) a suspended thing

The 3 week old embryo inside the blastocyst which is embedded in the uterine wall is seen to be suspended in the chorionic cavity by means of the connecting stalk and is surrounded by the amniotic cavity and the yolk sac. Therefore, the term ‘Alaqah accurately describes the suspended embryo after it has been implanted.

c) a leech-like structure

The word ‘Alaqah can also be translated as ‘leech like structure'. The leech is a elongated pear shaped creature which thrives on blood sucking. At this stage of development the embryo from top view does bear a resemblance to a leech. This resemblance is even more marked if the 24 day old embryo is seen from the side. It is also interesting to note that the embryo is now dependent on the maternal blood for its nutrition and behaves very much like a leech!. (For greater detail see Moore, KL. ‘A scientists interpretation of references to embryology in the Qur'an.' Journal of the Islamic Medical Association of US and Canada, 1986, 18:15, and Moore, KL. and Azzindani, AMA.: "The Developing Human, Clinically Orientated Embryology, With Islamic Additions". 3rd Ed., Dar Al-Qiblah and WB Saunders).

In conclusion, whichever of the above terms are used to translate the word ‘Alaqah they are all stunningly accurate descriptions of the embryo at this stage in it's development as confirmed by modern science.

There is a gap of a few days between the stages of implantation (Nutfah) and 'Alaqah and this period is clearly explained by the above Ayah:

The word "Thumm" in Arabic is a conjunction indicating a time lag and the Ayah will, therefore, mean that after some time we created the "Nutfah" into 'Alaqah.

ii) Al-Mudghah

External appearance

The Qur'an describes the embryo as evolving into a Mudghah, which means something which has been chewed (especially a piece of meat) or which has the appearance of having been chewed (Ref: 1D, 5/330: 5D, 6/430: 2D, 4/1326). This seemingly crude description is in fact quite accurate: after the fertilised egg lodges itself in the uterus, it begins to receive its first nutrients and energy from its mother. Consequently, it begins to grow especially rapidly, and after a week or two it looks like a ragged piece of meat to the naked eye. This effect is enhanced by the development of small buds and protrusions, which will eventually grow into complete organs and limbs.

ബെഞ്ചാലി said...

At 28 days old the embryo is in the Mudghah stage. The irregular surface showing somites, resembling teeth prints on a substance, which has been chewed The external appearance of this stage of embryonic development is, therefore, described as something which has no particular fixed features. It is characterised by irregularities on the surface with depressions and bulges. The only fixed feature in a "Mudghah" is the mark of a set of teeth. It is suggested that the row of somites which is characteristic of the embryo when it starts to show features of rapid shaping may be likened to the marks of the teeth.

This quick change is described in the Qur'an by using the conjunction "FA" which in Arabic indicates a quick sequence of events.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: 14).
"Then (fa) we change (khalaq) the leech-like structure into a chewed-like substance (Mudghah)". (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 14)

This transformation is very rapid, so the Qur'an describes this by using the word (fa) denoting a quick rather than a delayed change. According to linguistic references, the word Mudghah has several meanings. The first meaning is "something chewed by teeth". A second meaning is "a small substance". A third meaning is "a small piece of meal like a morsel". Abdullah Yusuf Ali in his commentary of the Holy Qur'an translated Mudghah as "morsel of flesh"; whereas, Mohammed Asad, Maurice Buccaille and others have chosen a better translation i.e. " a chewed like lump".

Recent studies in embryology have testified the appropriateness of the term Mudghah for describing the embryonic changes at this stage.

Since the embryo receives its nourishment from the uterus, it goes through a rapid process of growth, as described by the Qur'an term fa. Its cells assume a bead like structure and appear like a substance that has teeth imprints. The embryo later turns its position due to changes in its centre of gravity. This is similar to the turning of a morsel during the act of chewing. All of these changes perfectly corroborate the first meaning of Mudghah.

The embryo at this stage is very small, approximately (1.00) cm in length. it should be noted that the preceding stage of Alaqah is not equal to the size of a morsel, since it is no more than 3.5 mm in length. This corresponds to the second meaning of Mudghah, in terms of being a small substance. The third meaning of Mudghah,. i.e., as a piece of meal like a morsel, applies again to the size and shape of the embryo at this stage. Hence the Qur'an term Mudghah is a more precise and comprehensive description of this stage than the term somite which is used by the embryologists. It accurately describes the external form of embryo as well as its stages of internal development. One should recall that these details were not known to mankind even a few years back.

ബെഞ്ചാലി said...

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: 14).
"Then of that leech-like structure we made a chewed-like substance, then we made out of that chewed-like substances a skeleton (bones)" (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 14)

The above Ayah, tells us that the embryo at the stage of Mudghah does not have flesh in it, because the flesh is stated to come after the bones stage. The other interpretation ofMudghah as a piece of meat the size of a bite is most likely meant to refer to the shape rather than its size as the Qur'an tends to describe the external appearance of the embryo (only Allah knows best).

At the stage of the "Mudghah" other texts use the verbs "Khalaq" (creation, formation, initiation). This means that there is an active process of development. Throughout the embryo there is active differentiation in almost every system.

The Qur'an also describes the Mudghah to be consisting of differentiated and undifferented components.

ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

"Then out of a chewed-like substance partly differentiated and partly undifferentiated (Mokhalaqa wa Ghair Mokhalaqa) ". (Surah AI-Haj, Ayah 5)

This superb Qur'anic Ayah for an embryo of about 1 cm. gives a description of its internal state by explaining that although the anlage of all organ systems have formed, their function has yet to appear. This is very meaningful in the sense that although there is creation of systems going on, this process is incomplete and the whole thing is just a lump of irregularly shaped tissue chewed-like substance

Thus the Qur'an has given a clear sequence of development by describing the changes of 'Alaqah to Mudghah and Mudghah to Skeleton. This sequence is supported by present day Embryology.

iii) Jam'a Al-Khalq (Compilation - the first forty days)

In an embryo of 40 days which is about 1 cm. long all the main organ systems have their anlage gathered together as mentioned in the Hadith.

"In every one of you all components of your creation are gathered together by 40 days and in that it is an "'Alaqah" like that, then in that it is a "Mudghah" like that". (Muslim: Kitab Al-Qadar and Bukhari, but without the words "in that)

ബെഞ്ചാലി said...

Jam'a Al-Khalq is a comprehensive word and covers the following:
1. Meeting of the sperm and ovum
2. Meeting of the maternal and paternal chromosomes at fertilisation.
3. Appearance of the anlage of all organs and systems
4. The organs and systems appear collected in a small area i.e. in an embryo of about 1 cm. long.
5. The embryo is curved in "C" shaped manner so that its various parts are nearer to each other.
All the above events happen in the first 40 days.

According to this Hadith when organs and systems have developed during the first 40 days period, the embryo has also passed through the complete "Alaqah" and "Mudghah" stages during the same period.

The above Hadith, however, had been interpreted to mean that each of the stages took 40 days in Sequence. And some have used this to attack the whole concept of embryo development in the Qur'an. However, these people overlook the fact that there is another Hadith which explicitly states that the stage of creation of the specific differentiated organs start after the first 42 days.

"When forty-two nights have passed over the "drops" Allah sends an angel to it' who shapes it and makes its ears, eyes, skin, flesh and bones. Then he says, 0! Lord, is it male or female? and your Lord decides and the angel records it". (Muslim: Kitab Al- Qadar)

This Hadith indicates that the Nutfah, 'Alaqah and Mudghah stages are completed before 42 days. Further, the bones stage which follows the Mudghah (Ayah 14, Al-Mu'minun) is now stated to occur after 42 days according to this Hadith. If the interpretation of the first Hadith is correct this will mean that the bones appear after 120 days. The Hadith used the phrase "like that" which can be interpreted as a repetition of the time period or as a repetition of the completion of form in each of the stages of 'Alaqah and Mudghah. Thus the phrase is "Mujmal" general; but in the second Hadith it is explicitly (Mubayyan) stated that the bones start to differentiate after 42 days. The rule followed by Muslim scholars Interprets the "Mujmal" in the light of "Mubayyan" which clarifies the generalisation and gives the specific meaning and intention of the speaker.

As early as 651 A.H. Ibn Azzamlakani had reached the conclusion that the stages of 'Alaqah and Mudghah were completed during the first forty days:

ബെഞ്ചാലി said...

Ibn Azzamlakani states: "Then he becomes 'Alaqah like that" meaning that in the 40 days mentioned the conceptus will be 'Alaqah which is completely and perfectly formed within the perfection which is possible for it. Thus they are equal in completion in its generality and not in particularities. "Then he becomes Mudghah like that" i.e. in its own share of the 40days also completely formed as the complete human being is perfectly formed. In Arabic usage, it can be said that a man changes during his life and this can be explained by saying: then be becomes an infant, then he is weaned, then he is a child, then he is a youth, then he becomes middle aged, then he becomes an old man, then HE, ALLAH, decides that he dies after that".

iv) Izam (bones stage)

The seventh week

The Qur'an uses specific terms to describe different stages. It is observed that the shape of the embryo determines the selection of the term used for each stage, e.g. the Nutfah changes to 'Alaqah when it loses its drop-like appearance. Similarly the 'Alaqah changes to Mudghah according to the change in shape.

It is mentioned in the Qur'an:

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
"Then we made out of that chewed-like substance bones" (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 14)

Accordingly the stage which follows the Mudghah stage will be called the bones (Izam) stage for the same reason.

The anlage of the skeleton which formed in the embryo during the "Mudghah stage" (between 25-40 days) transforms into cartilaginous models indicating the shape of future bones. Thus, the shape of the embryo changes from ''Mudghah shape" to one determined by the form of the skeleton. The embryo is now in the Bones (Izam) stage.

In the bones stage, various organs take up new positions in relation to the growth of the skeleton. This stage is of special significance in that it gives the embryo human features.

v) The formation of bones

"When 42 nights have passed over the Nutfah, Allah sends an angel to it, who shapes it and makes its ears, eyes, skin, flesh and ~ (Sahih Muslim: Kitab Al- Qadar)

ബെഞ്ചാലി said...

The reason for calling it the bones stage is that at this time spreading of the skeleton starts, giving the body its human shape. This skeleton, however, is made of a soft substance at this stage (cartilage) which eventually changes to another creation during the stage of Al-Nash'ah.

The Qur'an also points out the nature of this advancement in the developmental process (change in the creation) of the embryo which becomes another creation physically and spiritually.

"In every one of you all components of your creation are gathered together by 40 days and in that it is an "'Alaqah" like that, then in that it is a "Mudghah" like that". (Muslim:Kitab Al- Qadar and Bukhari, but without the word "in that")

According to this Hadith the bones are among the parts of the creation which are gathered together during the first 40 days. According to the modern embryological descriptions all the systems of the body are represented by primordia during the first 6 weeks when the embryo is 1 cm long. These organs, however, do not have the forms we are familiar with. This is also true of the bones at this stage. They are being formed but have not yet taken the shapes and forms of the bones we know.

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
"And then we changed the leech-like structure into a Mudghah (chewed-like substance) then we made out of that Mudghah bones (skeleton)". (Surab Al-Mu 'minun, Ayah 14)

This Ayah tells us that the bones follow the Mudghah stage. As explained above the Mudghah stage ends by about 40 days. Thus the bones stage comes after the first 40 days.

vi) Al-Kisa'a Bil-Lahm (clothing with flesh stage of, muscles)

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
"Then We clothed the bones with flesh" (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 14)

The above Ayah explicitly states that the bones are formed first and that this is followed by the formation of flesh or muscles which take their position around the bones (clothing the bones). In fact the primordia or precursors of both the bone and muscle (in the form of myotomes and selertomes( are present together with those of bones and other tissues and organs in a collective primitive structure are formed during the first 40 days and is found in the Mudghah. However, in this stage the primordia of muscle have not yet differentiated into definitive bones and muscles. As they do not have the shapes or forms of bones or muscles, the whole embryo at this stage does not have a human appearance.

ബെഞ്ചാലി said...

During the seventh week- the skeleton begins to spread throughout the body and the bones take their familiar shapes. The embryo then starts to acquire the human appearance. At the end of the seventh week and during the eighth week the muscles take their positions around the bone forms, "definitive muscles of trunk, limbs and head are well represented and foetus is capable of some movement".

With the completion of this stage "Alkisa'a Billahm" at the end of the eighth week the embryo becomes a foetus and thus the stage of Nash'ah begins as stated by the remainder of the above Ayah.

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
"Then We clothed the bones with flesh; then We developed out of him another creature. So blessed be Allah, the best to create". (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 14)

The Qur'anic Ayah tells us that: clothing with flesh follows upon the bones stage. It has been explained previously that the terms used to describe various stages of development are derived from the feature which dominates and determines the shape of the embryo or foetus during that stage e.g. the shape of the skeleton determines the general appearance of the embryo in the bones stage during the 7th week; muscles do not develop at the same time but their development follows soon after. The muscles take their positions around the bones throughout the body and therefore Clothe the bones. Thus, the muscles take their well known forms and structures. This is referred to in the Qur'an:

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
"Then We made of that Mudghah bones (skeleton) then We clothed the bones with flesh (muscles)..." (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 14)

At the "Clothing with Muscles Stage" the embryo acquires human features and starts to become more straight. The external genital organs start to become differentiated.

The Qur'an has placed the stage of clothing with muscle to mark the end of embryonic stage; the foetal stage (Nash'ah) follows, as explained in the Ayah:

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: 14).
"Then We made of that Mudghah bones (skeleton) then We clotted the bones with flesh (muscles) then We developed out of him another creation, so blessed be Allah the best to create". (Surah Al-Mu-minun, Ayah 14)

ബെഞ്ചാലി said...

The stage of clothing with muscle occurs during the 8th week which is the end of the embryonic stage after which it goes to another stage with other features, the foetal stage or "AI-Nash'ah".

vii) After the 42nd day

The developmental events after 42 days are described in the Hadith:

"When forty two nights have passed over the Nutfah, Allah sends an angel to it, who shapes it and makes its ears, eyes, skin, flesh and bones. Then he says "0 Lord! Is it male or female?" And your Lord decides what He wishes and then the angel records it". (Muslim: Kitab Al- Qadar)

By the beginning of the seventh week of development the embryo has acquired a skeleton, mostly cartilaginous, which gives form to the body of the embryo and recognisable human characteristics. After the 42nd day, the limb buds are longer with differentiated fingers and toes. The tail bud; which was previously conspicuous, has regressed almost completely.

The eyes migrate from the sides to their definitive position and the primordia of the face merge to confer human features. The anlage of the eye and ears make their appearance before the seventh week, but they do not have a human appearance as yet. After the 24th week, the foetus can hear sound, and by the 28th week, the retina becomes sensitive to light. External, middle and internal parts of the ear are formed after the 42nd day and then acquire its function and recognisable human shape.

The skeletal system, muscles and skin are fully developed and with recognisable human characteristics after the 42nd day. The skin is differentiated into epidermis and hypodermis, more characteristic of the adult by 12 weeks.

During the 4th week the anlage of the external genitalia appear and not until the 9th week do they start to show any distinguishing sexual characteristics. The male foetus can be clearly distinguished from the female only by the 12th week.

According to the Hadith, while all other organs and systems are well formed and have acquired human characters, the morphological appearance of the external genitalia (by which sex can be identified with the naked eye) is not distinct enough to permit sexual identification. The Angel asking about the sex is a reference to this fact.

7.3 The foetal period

ബെഞ്ചാലി said...

i) Al-Nash'ah (another development)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13). ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: 14).
"We then placed him as a drop (Nutfah) in a place of settlement firmly fixed". Then We made the drop into an 'Alaqah (leech-like). And then We changed the leech-like structure into a Mudghah (chewed-like structure), then We made out of that Mudghah bones (skeleton, Izam). Then We clothed the bones with flesh (muscles, Lahm). Then We developed (ansha'a) out of him another creation." (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 13-14)

At the end of the 8th week clothing with muscle occurs (AI-Kisa Bil-Lahm) and before the 12th week there is a period of slow growth and development. By the twelfth week there are important developments as well as the beginning of notable changes in the size of the foetus.. The most obvious difference with the embryonic period is that the foetus has acquired definite signs of human appearance

The verb "ansha'a" carries two meanings (a) to initiate and (b) to cause to develop (1D, 5/428: 2D, 1/77: 4D, 1/170: 5D, 1/126); both of these meanings apply to the foetal period.

New developments pertaining to the first of these meanings are given by the following extract from Persuad and Azzindani (1983):

"At twelve weeks gestation, centres of ossification are present in most bones. The limbs are differentiating and nails can be detected on the fingers and toes. Lanugo hair is present on the skin, which is now fully differentiated into epidermis and hypodermis. The testes have begun their descent and the internal genitalia (uterus, fallopian tubes, vagina) are developing. At this stage, a male foetus can be distinguished from a female on the basis of the external genital organs. Voluntary and smooth musculature are established. Foetuses at this stage of development reveal spontaneous movements, and reflex muscular contractions can be elicited by an external stimulus".

Other developments, pertaining to the second meaning, are the general growth of body and various organs in size as well as the structural nature of the tissues. The distinction of the external genitalia by inspection can also be made at about the 12 th week.

Many Muslim scholars believe that soon after the embryonic period which ends by the clothing of bones with flesh, the 'soul' comes into the conceptus.

ii) Period of Nash'ah

ബെഞ്ചാലി said...

Let us consider the following Ayah:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7). فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (الإنفطار: 8).
"Who (Allah) created you, made you even and straight (Sawwak) and then modified (Addalak) you. in whatever form (facial features) He wanted. He put you together". (Surah AI-Infitar, Ayah 7,8)

"Sawwak" means to make even and straight (2A, 4/228: 4A, 31/80: 2B, 2/666: 1C, 3/79: 1D, 3/113: 2D, 6/2384-6: 4D, 14/408: 5D, 10/189) The pluripotent cells of the embryo begin to follow various lines of differentiation and modify into different functional moieties. This process is essential for straightening and the formation of organs essential for viability. Also at this stage body surface is becoming more even and its configuration is straighter

"Addalak" in Arabic has many meanings; but in this context it means modifying in form and shape to create a definitive thing. Changes can be taken to indicate the concept of the word "Addalak" as used in The Qur'an (1D, 4/246-7: 5D, 8/209).

"Fa' Addalak" as stated above shall be taken to mean "then immediately modified your form" since "'Addalak" is qualifying the latter part of the Ayah which means that Allah constructed you in any shape He liked, this is done, of course by modifications.

A group of Muslim scholars interpreted this Ayah by considering that "Addalak" is linguistically placed to explain what comes after it i.e., the acquisition of human features.

iii) Al-Qabliyah lil Hayah (viability)

There is no sharp limit beyond which survival of the foetus is assured but experience has shown that a foetus whose fertilisation age is less than 22 weeks, rarely survives. Considering the two "Ayah" below, this can be taken to mean that the foetus becomes viable at about 6 months.

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا
The duration of pregnancy and separation is thirty months. (Surah Al-Ahqaf, Ayah 15)

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
"His separation is at the end of two years". (Surah Luqman, Ayah 14)

ബെഞ്ചാലി said...

Thus the total period of breastfeeding plus the period of pregnancy is stated as thirty months. It is also stated that for two years the child is fed on the mother's breast at the end of which he is weaned. The two texts taken together leave only 6 months (22 weeks i.e., five and half Gregorian months are equal to about six lunar months. of pregnancy). This is about the same period, which has been established for viability.

This interpretation was derived by Ali Ibn Ali Talib (may Allah be pleased with him) from the above two Ayahs and another Ayah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
"Mothers shall breast feed their offspring for two whole years, for those who want to complete the breast feeding". (Surah Al-Baqarah, Ayah 233)

This interpretation was also agreed to by Khalifa Othman (may Allah be pleased with him) and a group of the Prophet's companions.

iv) Al-Hadanah Al-Rahemiah (Uterine support)

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا
"The duration of pregnancy and separation is thirty months" (Surah Al-Ah qaf Ayah 15)

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
"His separation is at the end of two years (Surah Luqman, Ayah 14).

From the comparison of the two "Ayah" we learn that the duration of pregnancy is 6 months, but it is a common knowledge that the duration of pregnancy is 9 months. How then do we account for the shortage of 3 months in the account given by the Qur'an?

The explanation is that the real period of pregnancy is 6 months, during which the foetus is essentially dependent on his mother for its survival. However, if born immature at the end of a minimum of 6 months of pregnancy, the child can survive outside the body of the mother with outside support. Thus the last 3 months not accounted for, in fact correspond to this period of possible survival outside the mother's body.

iv) Izdiad Al-Rahem (Increase in size of the uterus)

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
"Allah knows what every female bears and what is penetrating and decreasing in the womb and what is increasing" (Surah Al-Ra'd, Ayah 8)

When Al-Ghaydh stage of the Nutfah (which may be taken to include the process of implantation) is completed the embryo establishes contact with the mother's circulation and thus receives the required amounts of nutrients, which are necessary for its development. A rapid stage of development follows and the size of the uterus then begins to increase (Izdiad Al-Rahem).

ബെഞ്ചാലി said...

If we refer to the stage of AI-Ghaydh we note that the key to the embryo's future is decided at this stage and no one knows this but Allah. One of these aspects is the sex of the embryo.

We understand from the interpretation of Al-Bukhari of Surah Al-ra'd that the key to the future of the embryo lies in the stage of AI-Ghaydh. On the other hand the following Ayah informs us that the conceptus passes through two stages:

a) The stage of AI-Ghaydh: This includes the key to the future according to Al-Bukhari an (told by Abdullah Ibn Omar, may Allah be pleased with both). and also no one knows what is in the wombs, of what Allah wants to create, except Allah, Glory be to Him; but if Allah willed it to be male or female, unhappy or happy, He informed the Angels who are concerned with that and those He wished to inform of His creatures".

b) The stage of Izdiad: This is outside the aspects, which are part of the key to the embryo's future, as concluded from the above Ayah. Therefore, Izdiad Al-Rahem is a stage open to human knowledge as it lies outside the keys to the future, which only Allah knows.

The Hadith tells us on many occasions that Angels after the first 40 days know many things about the embryo's future e.g. sex, happiness etc. This can be taken to indicate that it is also possible for man and others to know something about the embryo's future. This is possible in the stage of Izdiad Al-Rahem which, as explained above, lies outside the keys of the future which only Allah knows. This conclusion was drawn by Ibn Kathir (vol. 3, pp 454-6).

v) Tayseer Assabil (making the passage easy)

"Parturition, or labour"

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (عبس: 20).
"Then we made the passage (through the birth canal) easy". (Surah 'Abasa, Ayah 20)

Birth is a dangerous time for many women and the birth canal appears to be a difficult passage for the baby. Normally the vagina can only admit 3-4 fingers, while the cervix uteri is so tightly closed that even the little finger cannot be admitted into it. These tight passages are surrounded by a rigid ring of bony pelvis.

"Allah" says that He made the passage (through the birth canal) easy. We now know on the basis of the following scientific discoveries as to how this passage is opened up to allow birth to take place. This is what the Qur'an is referring to by using the general tern "easy".

ബെഞ്ചാലി said...

a) Relaxing: A hormone secreted by the ovaries and placenta, loosens the ligaments of the pelvic joints, and softens the cervix.

b) Bag of Water: With each uterine contraction the membranes filled with amniotic fluid bulge as a bag of water through the cervix uteri and facilitate its dilatation. After rupture of the water, the membranes provide a smooth slippery surface for the foetus to glide down.

c) Mechanism of Labour: A series of changes in the attitude and position of the foetus facilitate its passage through the irregularly shaped pelvic cavity. As an example these changes for the occiput position are descent, flexion, internal rotation, extension, restitution and external rotation.

All the above mentioned factors contribute in various ways to make the passage of the foetus through the birth canal easy.

7.4. Miscellaneous topics

i) Dominant and recessive characters in the light of the hadith

It is well known that inherited characteristics can be dominant and therefore appear in the offspring immediately, but may be recessive and therefore can remain dormant and appear in future generations.

We shall consider two texts from The Hadith. The first of these is concerned with dominant characteristics and the other with recessive characteristics.

a) Dominant characteristics

"0, Allah make us enjoy our hearing, our vision and our strengths as long as you make us live and make that our inheritor". (AI-Tirmidhi and Al-Hakim in Al-mustadrak)

The use of the word "inheritor" rather than inherited is meaningful. It is obvious that the characteristics are inherited. In the above Hadith it is placed grammatically as a subject rather than an object. It is impossible for the characteristics to inherit us during our life time (as understood by some Muslim scholars). The first part of the Hadith teaches us to request from Allah that we enjoy them during the whole of our life time. Further more, heredity by definition occurs between parents and offspring.

This understanding by some Muslim scholars was due to the fact that "inheritor" is never used to describe what is inherited by children from parents in which case the word "inherited" is used. The deviation from this rule in the Hadith by using "inheritor" (Al-Warith) must have a special meaning.

ബെഞ്ചാലി said...

The answer to this lies in recent discoveries on the role of dominant genes, which exert a controlling influence in heredity and therefore cause the recessive genetic characteristics not to appear in the offspring.

Thus the request for inheritance of the characteristics mentioned in the Hadith is in the subject form (Al-Warith) i.e. dominant rather than the object i.e. passive or recessive.

b) Recessive characteristics

Abu-Huraira narrated: A man came to the Prophet Mohammad (Salla Allah Ta'alah 'Alaihi Wa Salam), and said:

"0 Allah's prophet, A black child has been born for me"! The Prophet asked him, "Have you got camels?" The man said, "Yes". The Prophet asked him, "What colour are they?" The man replied, "Red". The Prophet said, " Is there a grey one among them?" The man replied, "Yes". The Prophet said, "Whence comes that?" He said, "May be it (colour) was pulled out by a hidden trail". The Prophet said, "May be your son's (colour) was also pulled out (by a trait)" (Al- Bukhari: Kitab At- Talaq, Bab Idha Arrada Benafi Al- Walad, (by a trait) in the answer of the Prophet was included in Bakhari, Kitab al-Hudood)

The first Hadith dealt with dominant characteristics and this one deals with Recessive genetic characteristics. It must be remembered that this was revealed to the Prophet some one thousand and four hundred years ago.

Two conclusions can be drawn from this Hadith. First, the deduction by the Prophet of similarity of heredity laws in man with those in animals. Second, that a characteristic which becomes hidden (recessive) for several generations may appear again in the future. This is in complete agreement with the present knowledge of the laws of heredity.

In summary this incident tells us that the Prophet (Salla Allah Ta'alah 'Alaihi Wa Salam) has clarified to the man an aspect of heredity which was unknown to him. This was achieved by inducing the conclusion from the man's own environment which was welt understood by him. The Prophet then accepted his conclusions.

ii) The critical period

When forty-two nights have passed over the conceptus, Allah sends an angel to it, who shapes it shapes it, makes its ears, eyes, skin, flesh and bones. Then he says 0 Lord! is it male or female ? And your Lord decides what He wishes and then the angel records it". (Muslim - Kitab Al- Qadar)

This is a remarkable Hadith which gives a wonderful description about the period of conception when different organs and tissues are taking shape on account of various chemicals like: inducers, organisers, hormones, enzymes, etc. This is about the same time when the Hadith says that an angel comes and begins to model a new being. The remarkable point about the Hadith is that it precisely records the time when these organs are differentiating and can be influenced by external factors.

ബെഞ്ചാലി said...

iii) Gross congenital deformities

We do not see many deformed babies in real life. The majority of grossly malformed embryos and foetuses never come to term. Even if they are born and survive they can not reproduce. It is stated in the Hadith:

"Allah never gives offspring to a monster nor does He give him grandchildren". (Sahih Muslim: Kitab Al- Qadar)

The genetic sex established at fertilisation does not always result in clear-cut male or female appearance of the external genitalia. Errors in sex development occur about once in every 1000 foetuses which result in various degrees of intermediate sex, a condition known as inter-sexuality. These sexually abnormal individuals cannot reproduce because their reproductive organs have not developed normally and as a result they are non-functional.

The word "monster" in the translation is used to indicate the condition in which the child is grossly malformed due to congenital abnormalities. Gross malformations usually affect the central nervous system and the endocrine system both of which are essential for normal reproduction.

It can also be concluded from the Hadith that this general statement applies to animals as well as man, because it was made on an occasion when an animal was mentioned.

Congenital deformities can also result from infective agents: sexual promiscuity has long been associated with syphilis and gonorrhoea. Because of sexual permissiveness, there is an alarming increase of relatively new and more severe venereal infections for which there is no cure at the present time. These include genital herpes and Acquired Immune deficiency Syndrome (AIDS) which are gradually reaching epidemic proportions. It is appropriate to quote the Hadith on this topic:

"Whenever sexual permissiveness spreads among the people until it becomes declared, infections and killing disease as well as illnesses not previously found in their ancestors will also spread among them (Related by Ibn Majah, AI-Bazzar and Al- flaihaqi)

Also sexual promiscuity may lead to cervical dysplasia, with the risk of malignancy. The development of these pathological changes is related to the frequency of sexual intercourse and the number of partners. Fourteen hundred years ago, Allah in His infinite wisdom and mercy had already admonished us of the consequences and dangers of promiscuous sexual relationships.

iv) Construction of facial features

"The development of the face"

ബെഞ്ചാലി said...

The face is not just a single organ or structure but it is constructed from five primordia The face is the most important component of the general appearance of an individual by which he can be identified. The following Ayah refers to construction of the appearance or shape of the individual.

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (الإنفطار: 8).
"In whatever form (facial features) He wanted He put you together". (Surah Al-Infitar, Ayah 8)

The word "Surah" is used in this text. In the Prophet's Hadith and general Arabic usage (Surah) is used to indicate the facial features. Thus the Ayah can be interpreted to refer to the appearance of the individual in general and to the construction of the face in particular.

The face begins to take human features after 42 days by formation of bones. These features become clearer with the formation of ears, eyes, muscles and skin. These developmental events are collectively mentioned in the Hadith which states:

"When forty-two nights have passed over the Nutfah, Allah sends an angel to it, who shapes it (makes its face) and makes its ears, eyes, skin, flesh and skeleton. Then he says, "0 Lord! Is it male of female?" And your Lord decides what He wishes and the angel records it". (Muslim: Kitab Al- Qadar)

The word Surah has also been used in the Hadith. It is obvious that before 42 days all the anlage of the structures mentioned in the Hadith were present, though morphologically not recognisable as human organs.

v) Human sex development - the genital system

There are three statements in the Qur'an and Hadith regarding the stages of sex development.

The first is:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (45). مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (النجم: 46).
"And that he did create the two sexes, the male and female from Nutfah as it is emitted or planned". (Surah An-Najm, Ayah 45,46)

Primarily sex determination occurs at fertilisation and depends upon the type of the sex chromosome in the sperm which fertilises an ovum. An X-bearing sperm results in the formation of a female individual, whereas, a "(Y-bearing sperm results in the formation of a male individual. Hence, primary sex determination is controlled by the sex chromosomes and the genes carried by them. This is in agreement with the Ayah from the Qur'an which states that either a mate or a female will be created from the Nutfah.

The above Ayah is taken as reference to genetic sex determination.

ബെഞ്ചാലി said...

The second is:

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38). فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (القيامة: 39).
"Then did he become a leech like structure then did Allah make (him). Then fashioned (straightened or smoothened him). Then of him made two sexes, male and female". (Surah Al- Qiyamah, Ayah 38,39)

No morphological indication of sex is visible until the seventh week, when the testes or ovaries begin to form. The development of the external genitalia begins during the early foetal period. This agrees with the Qur'an that sex development begins after the bone and muscles form, as is clear from the comparison of the following two Qur'anic texts

1)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
"Then We placed him as a drop (Nutfah) in a place of settlement firmly fixed".

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
"Then We made the drop into a leech-like structure ('Alaqah)".

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
"Then We changed the leech-like structure into a chewed-like substance (Mudghah)".

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
"Then We chewed-like (skeleton)".made out of that substance bones

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
Then We clothed the bones with flesh (muscles)". (Surah Al-Mu 'minun, Ayah 13,14)

2)

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى
"Was he not a drop from germinal fluid"?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً
"Then did he become a leech-like structure"?

فَخَلَق
"Then did Allah make (him)"?

فَسَوَّى
"Then fashioned (straightened or made even)".

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى
"Then of him He made the two sexes male and female". (Surah Al- Qiyamah, Ayah 37-39)

By comparison of the above texts from the Qur'an it is found that there is a consistent description of the stages of development from the Nutfah to the Nash'ah stage. It is concluded that sex differentiation (development of the gonads) occurs during the stage of clothing with flesh as shown in the above table.

The third is the following Hadith:

"When forty-two nights have passed over the Nutfah, Allah sends an angel to it, who shapes it and makes its ears, eyes, skin, flesh and bones. Then he says, "0 Lord! Is it male of female?" And your Lord decides what He wished and then the angel records it". (Sahib Muslim: Kitab Al- Qadar)

ബെഞ്ചാലി said...

The genitalia are similar in both sexes until the ninth week; thereafter sexual characteristics begin to develop. Development of the external genitalia is not complete until the twelfth week, by which time the models of the bones have formed and the muscles have become attached to them which agrees with the above Hadith. The three texts above talk of sex development and they were revealed a long time ago, before modern Science discovered the known facts on this subject. They could have been understood to contradict each other before the facts were discovered. However, the knowledge of Allah is the ultimate wisdom. Therefore, when man comes to discover the facts, he finds out that they are completely in agreement with what has been revealed in the Qur'an and the Hadith.

Read more here

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

പ്രിയ ബെഞ്ചാലി,
എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നുകയാണ്.
ഒരു പാട് ഇസ്ലാമിക് സൈറ്റുകളില്‍ ഇതുപോലെത്തെ ഒത്തിരി വാദഗതികള്‍ തപ്പിയാല്‍ കിട്ടും.അവ കോപ്പിപേസ്റ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപെടാന്‍ ആവില്ല.ഇങ്ങനെ വലിച്ചുവാരി ഇട്ടാല്‍ എന്നെക്കുടാതെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും വായിക്കണ്ടേ?

1)അരീസ്റ്റോട്ടിലും ഗാലനും പറഞ്ഞതിനപ്പുറം താങ്കളുടെ അറബ് വരകളില്‍ ഭ്രൂണ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെയില്ല.
ഇതിനെ മറികടക്കാനായി ഒത്തിരി പുത്തന്‍
വ്യാഖ്യാന കസര്‍ത്തുകള്‍ പലസൈറ്റുകളിലും കാണാം.പക്ഷെ ഇവയൊന്നും തന്നെ നിലവിലുള്ള മറ്റ് പരിഭാഷകളുമായി ഒത്തുപോകുന്നവയല്ല.ഇവയൊക്കെ അതുകൊണ്ട്
വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടവയെന്ന് സ്പഷ്ടം.
തുടരും...

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

തുടരുന്നു...
2)ഭ്രൂണ വളര്‍ച്ച അറബ് വരകളില്‍ ഇങ്ങനെ-


1- Nutfa… ‘sperm’,
2- Alaqa… ‘clot’,
3- Mudga… ‘piece of meat’,
4- Azaam… bones. And…
5- dressing of bones with muscles.’
-----------------
നുത്ഫാ-
So let man observe from what he was created. (5) He was created from a fluid, ejected, (6) Emerging from between the backbone and the ribs.86;5

എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ താന്‍ എന്തില്‍ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്‌ (5) തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തില്‍ നിന്നത്രെ അവന്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. (6) മുതുകെല്ലിനും, വാരിയെല്ലുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ നിന്ന് അത് പുറത്തു വരുന്നു.
----
Alaqa’ … ‘clot’,

(36) അവന്‍ സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ശുക്ലത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കണമായിരുന്നില്ലേ? (37) പിന്നെ അവന്‍ ഒരു ഭ്രൂണമായി. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു (അവനെ) സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ചു. 75'36;37
---
Surah No:40
Al-Ghaafir
67 - 67
മണ്ണില്‍ നിന്നും, പിന്നെ ബീജകണത്തില്‍ നിന്നും, പിന്നെ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്നും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ അവനാകുന്നു. പിന്നീട്‌ ഒരു ശിശുവായി നിങ്ങളെ അവന്‍ പുറത്തു കൊണ്ട്‌ വരുന്നു. പിന്നീട്‌ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണശക്തി പ്രാപിക്കുവാനും പിന്നീട്‌ നിങ്ങള്‍ വൃദ്ധരായിത്തീരുവാനും വേണ്ടി
----------
Surah No:22
Al-Hajj
5 - 5
മനുഷ്യരേ, ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിനെ പറ്റി നിങ്ങള്‍ സംശയത്തിലാണെങ്കില്‍ (ആലോചിച്ച്‌ നോക്കുക:) തീര്‍ച്ചയായും നാമാണ്‌ നിങ്ങളെ മണ്ണില്‍ നിന്നും,പിന്നീട്‌ ബീജത്തില്‍ നിന്നും, പിന്നീട്‌ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്നും, അനന്തരം രൂപം നല്‍കപ്പെട്ടതും രൂപം നല്‍കപ്പെടാത്തതുമായ മാംസപിണ്ഡത്തില്‍ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചത്‌. നാം നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമാക്കിത്തരാന്‍ വേണ്ടി (പറയുകയാകുന്നു.) നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധിവരെ നാം ഗര്‍ഭാശയങ്ങളില്‍ താമസിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട്‌ നിങ്ങളെ നാം ശിശുക്കളായി പുറത്ത്‌ കൊണ്ടു വരുന്നു
--------------------------------
തുടരും....

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

തുടരുന്നു.....

ഭ്രൂണപരിണാമം
[ 6 - Aya Sections Listed ]
Surah No:23
Al-Muminoon
14 - 14
പിന്നെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമായി രൂപപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രൂപപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന്‌ നം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ അസ്ഥികൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട്‌ നാം അസ്ഥികൂടത്തെ മാംസം കൊണ്ട്‌ പൊതിഞ്ഞു. പിന്നീട്‌ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി നാം അവനെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു. അപ്പോള്‍ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികര്‍ത്താവായ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹപൂര്‍ണ്ണനായിരിക്കുന്നു.(14)
-------------

ഇവയൊക്കെ പല സൈറ്റുകളിലുമുള്ള പരിഭാഷയാണ്,ഇവയൊന്നും താങ്കള്‍ ‘കോട്ടി‘യവയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതവയാണ്.‘കോട്ടി‘യവ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
“വളച്ചൊടിക്കല്‍“ അത്രതന്നെ.

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

അധിക വായനയ്ക് താല്പര്യമുണ്ടങ്കില്‍ മാത്രം തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ബീജത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം
[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:86
At-Taariq
5 - 7
എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ താന്‍ എന്തില്‍ നിന്നാണ്‌ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്ന്‌(5)തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തില്‍ നിന്നത്രെ അവന്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌.(6)മുതുകെല്ലിനും, വാരിയെല്ലുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ നിന്ന്‌ അത്‌ പുറത്തു വരുന്നു.(7)
---ബീജത്തിന്റെ ഘടകങ്ങള്‍

Surah No:75
Al-Qiyaama
37 - 37
അവന്‍ സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ശുക്ലത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കണമായിരുന്നില്ലേ?(37)

Surah No:86
At-Taariq
6 - 6
തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തില്‍ നിന്നത്രെ അവന്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌.(6)
Surah No:77
Al-Mursalaat
20 - 20
നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു ദ്രാവകത്തില്‍ നിന്ന്‌ നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ?(20)
Surah No:32
As-Sajda
8 - 8
പിന്നെ അവന്‍റെ സന്തതിയെ നിസ്സാരമായ ഒരു വെള്ളത്തിന്‍റെ സത്തില്‍ നിന്ന്‌ അവന്‍ ഉണ്ടാക്കി.(8)
Surah No:76
Al-Insaan
2 - 2
കൂടിച്ചേര്‍ന്നുണ്ടായ ഒരു ബീജത്തില്‍ നിന്ന്‌ തീര്‍ച്ചയായും നാം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം അവനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്‌. അങ്ങനെ അവനെ നാം കേള്‍വിയുള്ളവനും കാഴ്ചയുള്ളവനുമാക്കിയിരിക്കുന്നു.(2)
----
ഭ്രൂണശാസ്ത്രം
Surah No:23
Al-Muminoon
13 - 14
പിന്നീട്‌ ഒരു ബീജമായിക്കൊണ്ട്‌ അവനെ നാം ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത്‌ വെച്ചു.(13)പിന്നെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമായി രൂപപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രൂപപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന്‌ നം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ അസ്ഥികൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട്‌ നാം അസ്ഥികൂടത്തെ മാംസം കൊണ്ട്‌ പൊതിഞ്ഞു. പിന്നീട്‌ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി നാം അവനെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു.

ഭ്രൂണപരിണാമം

Surah No:23
Al-Muminoon
14 - 14
പിന്നെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമായി രൂപപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രൂപപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന്‌ നം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ അസ്ഥികൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട്‌ നാം അസ്ഥികൂടത്തെ മാംസം കൊണ്ട്‌ പൊതിഞ്ഞു. പിന്നീട്‌ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി നാം അവനെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു.
Surah No:22
Al-Hajj
5 - 5
തീര്‍ച്ചയായും നാമാണ്‌ നിങ്ങളെ മണ്ണില്‍ നിന്നും,പിന്നീട്‌ ബീജത്തില്‍ നിന്നും, പിന്നീട്‌ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്നും, അനന്തരം രൂപം നല്‍കപ്പെട്ടതും രൂപം നല്‍കപ്പെടാത്തതുമായ മാംസപിണ്ഡത്തില്‍ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചത്‌. നാം നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമാക്കിത്തരാന്‍ വേണ്ടി (പറയുകയാകുന്നു.) നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധിവരെ നാം ഗര്‍ഭാശയങ്ങളില്‍ താമസിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട്‌ നിങ്ങളെ നാം ശിശുക്കളായി പുറത്ത്‌ കൊണ്ടു വരുന്നു.
---
സംയോജിത ഭ്രൂണത്തിന്റെ നിവേശനം

Surah No:40
Al-Ghaafir
67 - 67
മണ്ണില്‍ നിന്നും, പിന്നെ ബീജകണത്തില്‍ നിന്നും, പിന്നെ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്നും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ അവനാകുന്നു. പിന്നീട്‌ ഒരു ശിശുവായി നിങ്ങളെ അവന്‍ പുറത്തു കൊണ്ട്‌ വരുന്നു.
Surah No:75
Al-Qiyaama
37 - 38
അവന്‍ സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ശുക്ലത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കണമായിരുന്നില്ലേ?(37)പിന്നെ അവന്‍ ഒരു ഭ്രൂണമായി. എന്നിട്ട്‌ അല്ലാഹു (അവനെ) സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ചു.(38)

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

Surah No:22
Al-Hajj
5 - 5
മനുഷ്യരേ, ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിനെ പറ്റി നിങ്ങള്‍ സംശയത്തിലാണെങ്കില്‍ (ആലോചിച്ച്‌ നോക്കുക:) തീര്‍ച്ചയായും നാമാണ്‌ നിങ്ങളെ മണ്ണില്‍ നിന്നും,പിന്നീട്‌ ബീജത്തില്‍ നിന്നും, പിന്നീട്‌ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്നും, അനന്തരം രൂപം നല്‍കപ്പെട്ടതും രൂപം നല്‍കപ്പെടാത്തതുമായ മാംസപിണ്ഡത്തില്‍ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചത്‌. നാം നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമാക്കിത്തരാന്‍ വേണ്ടി (പറയുകയാകുന്നു.) നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധിവരെ നാം ഗര്‍ഭാശയങ്ങളില്‍ താമസിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട്‌ നിങ്ങളെ നാം ശിശുക്കളായി പുറത്ത്‌ കൊണ്ടു വരുന്നു. അനന്തരം നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതു വരെ (നാം നിങ്ങളെ വളര്‍ത്തുന്നു.)
Surah No:96
Al-Alaq
1 - 2
സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ നാമത്തില്‍ വായിക്കുക.(1)മനുഷ്യനെ അവന്‍ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.
Surah No:23
Al-Muminoon
13 - 13
പിന്നീട്‌ ഒരു ബീജമായിക്കൊണ്ട്‌ അവനെ നാം ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത്‌ വെച്ചു.(
Surah No:77
Al-Mursalaat
21 - 21
എന്നിട്ട്‌ നാം അതിനെ ഭദ്രമായ ഒരു സങ്കേതത്തില്‍ വെച്ചു.(21)
---
Surah No:86
At-Taariq
5 - 7
എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ താന്‍ എന്തില്‍ നിന്നാണ്‌ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്ന്‌(5)തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തില്‍ നിന്നത്രെ അവന്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌.(6)മുതുകെല്ലിനും, വാരിയെല്ലുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ നിന്ന്‌ അത്‌ പുറത്തു വരുന്നു.
----
ഗര്‍ഭാശയത്തിന്റെ മൂന്ന് അറകള്‍
Surah No:39
Az-Zumar
6 - 6
ഒരൊറ്റ അസ്തിത്വത്തില്‍ നിന്ന്‌ അവന്‍ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട്‌ അതില്‍ നിന്ന്‌ അതിന്‍റെ ഇണയെയും അവന്‍ ഉണ്ടാക്കി. കന്നുകാലികളില്‍ നിന്ന്‌ എട്ടു ജോഡികളെയും അവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇറക്കിതന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതാക്കളുടെ വയറുകളില്‍ നിങ്ങളെ അവന്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മൂന്ന്‌ തരം അന്ധകാരങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിന്‌ ശേഷം മറ്റൊരു ഘട്ടമായിക്കൊണ്ട്‌.
---
Surah No:23
Al-Muminoon
14 - 14
പിന്നെ ആ ബീജത്തെ നാം ഒരു ഭ്രൂണമായി രൂപപ്പെടുത്തി. അനന്തരം ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി രൂപപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന്‌ നം ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ അസ്ഥികൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട്‌ നാം അസ്ഥികൂടത്തെ മാംസം കൊണ്ട്‌ പൊതിഞ്ഞു. പിന്നീട്‌ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി നാം അവനെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തു. അപ്പോള്‍ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികര്‍ത്താ
----
Surah No:46
Al-Ahqaf
15 - 15
. അവന്‍റെ മാതാവ്‌ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ അവനെ ഗര്‍ഭം ധരിക്കുകയും, പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ അവനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്‍റെ ഗര്‍ഭകാലവും മുലകുടിനിര്‍ത്തലും കൂടി മുപ്പത്‌ മാസക്കാലമാകുന്നു.
ഇവയൊന്നും താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവയാണ്.

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

Chapter (75) sūrat l-qiyāmah (The Resurrection)
Translation
------------------------
(75:37:1)
alam
Was not
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
(75:37:2)
yaku
he-
فعل مضارع مجزوم
(75:37:3)
nuṭ'fatan
a semen-drop

اسم منصوب
(75:37:4)
min
of
. (75:37:5)
maniyyin
semen

اسم مجرور
(75:37:6)
yum'nā
emitted?
فعل مضارع مبني للمجهول
(75:38:1)
thumma
Then
حرف عطف
(75:38:2)
kāna
he wa
فعل ماض
(75:38:3)
alaqatan
a clinging substance,

اسم منصوب
----------------------------------
(75:38:4)
fakhalaqa
then He created
الفاء عاطفة
فعل ماض
(75:38:5)
fasawwā
and proportioned.
الفاء عاطفة
فعل ماض
(75:39:1)
fajaʿala
Then made
الفاء عاطفة
فعل ماض
(75:39:2)
min'hu
of him
جار ومجرور
(75:39:3)
l-zawjayni
two kinds,

----------------------------------

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

താല്പര്യവും സമയവുമുള്ളവര്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി വായിക്കുക

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

മേല്‍ ലിങ്കിയതില്‍ പലതുമായി ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നില്ല.

ബെഞ്ചാലി said...

താങ്കൾ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിറച്ചതെല്ലാം സ്വന്തമായി എഴുതി കൂട്ടിയതും ഞാൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും കോട്ട് ചെയ്തതും.. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കളവാകില്ലല്ലൊ, വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും താങ്കളുടെ നിർബന്ധബുദ്ധി സത്യത്തെ നിരസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മതം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എഴുതി തള്ളുന്ന താങ്കൾ ശാസ്ത്രത്തെ പുണരുന്നതും തെളിവുകളിൽ നിന്നല്ല, ശാസ്ത്രത്തിന് ജീവനെ കുറിച്ച് എന്തുപറയാൻ കഴിയും, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്തുപറയാൻ കഴിയും? ജീവൻ പോകുന്നതാണോ മരണം അതോ ആത്മാവി ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്നതോ? ജീവനും ആത്മാവും എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ പറയാമോ?

Abdul Majeed said...

ഖുറാനിലെ ഭ്രൂണ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപെട്ടു ഒരു പാട് വിമര്‍ശനങ്ങളും സംവാദങ്ങള് എല്ലാം പല ബ്ലോഗിലും അല്ലാതെയും നടന്നിട്ടുണ്ട്.അതിനോട് ബന്ധപെട്ട ചില ലിങ്കുകള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ക്ക് വായിക്കാം.
http://fazilblogs.wordpress.com/2010/10/04/
http://www.snehasamvadam.com/default.asp?archive=7
http://www.snehasamvadam.com/default.asp?archive=5
എന്നാല്‍ ഖുറാനിലെ ഈ ഭ്രൂണ ശാസ്ത്ര വിമര്‍ശനം നടത്തുന്നവര്‍ യഥാര്തന്തില്‍ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ? ഇനി ആധുനിക ശാസ്ത്രം എന്ന വ്യാജേന അവര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഖുറാനില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ ഇതില്‍ വിശ്വസിക്കുമോ ? ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രമോ ചരിത്രമോ ഉണ്ടെന്ന തെളിയിച്ച സത്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഖുര്‍ആന്‍ സത്യ്മവൂ എന്ന ധാരണ ഒരു വിശ്വസിക്കും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുനില്ല. ഖുര്‍ആന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഒരു വഴി കാട്ടി ആണ്. അദൃശ്യ്തില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസം കൂടി ആണത്.എന്നാല്‍ അത് അന്ധ വിശ്വാസം ആവുന്നില്ല. കാരണം മനുഷ്യന്‍ ഒരു പാട് അദൃശ്യ്നഗളില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ധാരണകളും ആയാണ് മുന്നോട്ടു പോവുന്നത്. ഖുര്‍ആന്‍ മനുഷ്യനില്‍ അവന്റെ ബുദ്ടിപരമായ ശേഷിയെ ഉണര്‍ത്തുന്ന ഒന്നാണ് അതിന്റെ വരികളില്‍.
മനുഷ്യന്‍ എന്തില്‍ നിന്ന് സൃസ്ടിക്കപെട്ടു, എന്തിലേക്കു മടങ്ങുന്നു ,എന്തായിരുന്നു അവന്‍ എന്നുള്ള കര്യ്നങ്ങളില്‍ കൂടി ശക്തമായ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണര്‍ത്താനുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടി ആയാണ് ഖുറാനില്‍ ഭ്രൂണ ശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ വിവരണത്തില്‍ ഒരു പാക പിഴയും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുന്പോള്‍ നടന്നിട്ടില്ല. അന്ന് നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വിജ്ഞാനം അല്ല ഖുറാനില്‍ ഉള്ളത്. അത് നമുക്ക് മനസിലാകും. അവിടെ പരിഭാഷ , വളചോടിക്കള്‍ എന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹികുന്നതില്‍ നിന്ന് ഓടി കളയാനുള്ള ത്വര ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാണ്. എന്നാല്‍ ആ കാര്യങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഖുരനെ വിമര്ഷികുന്നവര്‍ മനുഷ്യനെ കളി മണ്ണില്‍ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു , രൂഹു ഊതി, പരലോക വിചാരണ എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ ആണ് ഇതിന്റെ അനുബന്ധം ആയി വരുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കുക ആണ്. ഇന്നത്തെ അതെ biological terms ഖുറാനില്‍ തിരയുന്നവര്‍ ആദ്യം മനസിലകേണ്ടത് ഖുര്‍ആന്‍ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം അല്ല എന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി ഒരു ജീവസസ്ട്രപരമായ angle നിന്ന് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുക അല്ല ഖുറാന്റെ ദൌത്യം.

Abdul Majeed said...

മനുഷ്യന്‍ എന്തില്‍ നിന്ന് സൃസ്ടിക്കപെട്ടു, എന്തിലേക്കു മടങ്ങുന്നു ,എന്തായിരുന്നു അവന്‍ എന്നുള്ള കര്യ്നങ്ങളില്‍ കൂടി ശക്തമായ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണര്‍ത്താനുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടി ആയാണ് ഖുറാനില്‍ ഭ്രൂണ ശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ വിവരണത്തില്‍ ഒരു പാക പിഴയും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുന്പോള്‍ നടന്നിട്ടില്ല. അന്ന് നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വിജ്ഞാനം അല്ല ഖുറാനില്‍ ഉള്ളത്. അത് നമുക്ക് മനസിലാകും. അവിടെ പരിഭാഷ , വളചോടിക്കള്‍ എന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹികുന്നതില്‍ നിന്ന് ഓടി കളയാനുള്ള ത്വര ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാണ്. എന്നാല്‍ ആ കാര്യങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഖുരനെ വിമര്ഷികുന്നവര്‍ മനുഷ്യനെ കളി മണ്ണില്‍ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു , രൂഹു ഊതി, പരലോക വിചാരണ എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ ആണ് ഇതിന്റെ അനുബന്ധം ആയി വരുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കുക ആണ്. ഇന്നത്തെ അതെ biological terms ഖുറാനില്‍ തിരയുന്നവര്‍ ആദ്യം മനസിലകേണ്ടത് ഖുര്‍ആന്‍ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം അല്ല എന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി ഒരു ജീവസസ്ട്രപരമായ angle നിന്ന് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുക അല്ല ഖുറാന്റെ ദൌത്യം. പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഉള്ള കാഴ്ചപാട് അതെല്ലാം എന്തില്‍ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടോ എന്തിലേക്കു മടങ്ങുന്നോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്‌ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ എന്തില്‍ നിന്നാണ് ഉണടയത് എന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ ചോദിക്കുന്പോള്‍ മനുഷ്യന്‍ സ്വാഭാവികമായും അത് ഉണ്ടാവുക എന്നാ ആ കര്‍മത്തിന് പിന്നില്‍ ഉള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവുമായി ബന്ധപെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു നാസ്തികന് ഇവിടെ സൃഷ്ടി എന്നാ കര്‍മത്തിന് പകരം നല്കാന്‍ എന്താണ് ഉള്ളത് ?

“Deaf” in the Qur’an and in the Muslim Community
By Ingrid Mattson, PhD
Hartford Seminary
In preparation for speaking at the 2012 Global Deaf Muslim conference (http://www.globaldeafmuslim.org/)
I began my research by comparing various English translations of the Qur’an. What I found is that in about twenty places, the Qur’an mentions “deaf,” often alongside “blind” or “mute”. In all these cases, the Qur’an is referring to those who are “deaf” to the Divine message. In no case does the Qur’an refer to those who have the physical inability to hear. Rather, the “deaf” are those individuals who deliberately turn away from guidance or a moral imperative to follow their own desires. Here is a typical verse, translated by Muhammad Asad:
“And so the parable of those who are bent on denying the truth is that of the beast which hears the shepherd’s cry, and hears in it nothing but the sound of a voice and a call. Deaf they are, and dumb, and blind: for they do not use their reason.” (5:71)
Elsewhere, a parenthetical clarification (probably by Asad, although I cannot confirm that) follows the term “deaf”:
“Say [unto all men]: ‘I but warn you on the strength of divine revelation!’ But the deaf [of heart] will not hearken to this call, however often they are warned.” (21:45)
This verse clearly indicates that the deafness is willful, for the people “will not hearken to this call”. In this case, the addition of the words “of heart” in the translation adds a further clarification that the Qur’an is not speaking about a physical condition of deafness, but of a spiritual state of turning away from revelation. In this respect, “deafness” is a manifestation of kufr, often translated as “unbelief” or “disbelief”, but is translated by Asad in the first verse above as “bent on denying the truth.” In this translation, Asad is keen to stress the willfulness of the act of kufr whose root signifies “concealment”. Unbelief or disbelief is not a passive state of not knowing, but an active choice to cover up the truth.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...